Search Statistics for Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (2007-2014). Projectes de final de carrera

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Simulació, Mètodes de 12 11,11% 0,00
2 author_keyword:Moghnie, Ayman 9 8,33% 0,00
3 dateIssued_keyword:2012 9 8,33% 0,00
4 dateIssued_keyword:2014 9 8,33% 0,00
5 author_keyword:Albornoz Puig, Joan 7 6,48% 0,00
6 subject_keyword:Interacció persona-ordinador 7 6,48% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 6 5,56% 0,00
8 subject_keyword:62 - Enginyeria. Tecnologia 6 5,56% 0,00
9 author_keyword:Escola Superior Politècnica. Estudis d'Informàtica 5 4,63% 0,00
10 dateIssued_keyword:2007 5 4,63% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
108 100,00% 0,00