Estadístiques de cerques per Any: 1998 Num.: 12

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Beato, Miguel 5 11,63% 0,00
2 author_keyword:Calsamiglia, Helena 5 11,63% 0,00
3 author_keyword:Carter, Jimmy 5 11,63% 0,00
4 author_keyword:Cassany, Daniel 5 11,63% 0,00
5 dateIssued_keyword:1998 5 11,63% 0,00
6 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 5 11,63% 0,00
7 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 5 11,63% 0,00
8 author_keyword:Revuelta, Gemma 4 9,30% 0,00
9 type_keyword:Article revisat per persones expertes 4 9,30% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
43 100,00% 0,00