Estadístiques de cerques per Economics and Business Working Papers Series

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 subject_keyword:Microeconomics 85634 22,48% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 74363 19,52% 0,00
3 subject_keyword:Macroeconomics and International Economics 54699 14,36% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 53697 14,10% 0,00
5 subject_keyword:Labour, Public, Development and Health Economics 44358 11,65% 0,00
6 subject_keyword:Finance and Accounting 40542 10,64% 0,00
7 subject_keyword:Statistics, Econometrics and Quantitative Methods 37314 9,80% 0,00
8 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 31435 8,25% 0,00
9 author_keyword:Amat, Oriol 20732 5,44% 0,00
10 author_keyword:Canova, Fabio 18629 4,89% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
380865 100,00% 0,00