Estadístiques de cerques per Any: 2001 Num.: 3 Edició en català

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:2001 14 29,79% 0,00
2 type_keyword:Article revisat per persones expertes 10 21,28% 0,00
3 author_keyword:Benavente, Fran 8 17,02% 0,00
4 author_keyword:Baget Herms, Josep M. (Josep Maria), 1944-2004 5 10,64% 0,00
5 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 5 10,64% 0,00
6 author_keyword:Lucas, Gonzalo de 4 8,51% 0,00
7 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 4 8,51% 0,00
8 author_keyword:Benet i Jornet, Josep M. 3 6,38% 0,00
9 author_keyword:Pintor Iranzo, Ivan 3 6,38% 0,00
10 type_keyword:Peer-reviewed Article 3 6,38% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
47 100,00% 0,00