Estadístiques de cerques per Any: 2005 Num.: 4 Edició en català

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 8 15,09% 0,00
2 dateIssued_keyword:2005 7 13,21% 0,00
3 author_keyword:Benavente, Fran 6 11,32% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 6 11,32% 0,00
5 author_keyword:Aubia de Higes, Laia 5 9,43% 0,00
6 author_keyword:Corominas, Aurora 5 9,43% 0,00
7 type_keyword:Article revisat per persones expertes 5 9,43% 0,00
8 type_keyword:Peer-reviewed Article 5 9,43% 0,00
9 author_keyword:Carreras, Albert 4 7,55% 0,00
10 author_keyword:Durany, Jaume 4 7,55% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
53 100,00% 0,00