Browsing Treballs d'estudiants by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Aguilar, Marc; García, Eduardo; Navarro, Javier; Sàmper Marbà, Joel (2006-02-22)
  Implantamos un sistema de gestion de redes y servicios de una empresa de seguros. Tras analizar la situacion de la empresa, nuestro departamento especifica un servicio de help desk, gestion de incidencias estructurada en ...
 • Melià Mari, Pedro; Sàmper Marbà, Joel; Vázquez Fornells, Clara; Vidal Carretero, Miquel; Vilanova Pi, Víctor (2006-02-22)
  En la primera fase s’interconnectarien a través d’un anell de fibra òptica tres hotels d’una mateixa cadena en l’àrea del 22@ de Barcelona. S’ofereixen els serveis de: intranet, telefonia IP amb interconnexió a la PSTN, ...
 • Massó Sanabre, Guillem (2007)
  En aquest treball analitzem l’estat de la qüestió dels sistemes de traducció automàtica per a llengües de signes. Les principals diferències respecte als traductors que treballen exclusivament amb llengües orals es deriven ...
 • Coromines i Calders, Diana (2007)
  La novel·la de Günter Grass Unkenrufe, que presenta una visió negativa de la reunificació alemanya en el marc dels conflictes ancestrals entre polonesos i alemanys, ofereix una gran quantitat de dades per a l’estudi del ...
 • Mas Rakosnik, Albert; Poyuelo Griso, Lluís; Ribes Farré, Xavier; Sanagustín Martí, Xavier (Universitat Pompeu Fabra, 2007)
  El nostre treball consisteix en un estudi sobre la rendibilitat econòmicad’apostar per certes mesures importants de caire ecològic. Es tracta, per tant, d’untreball d’actualitat però que evita la retòrica ‘ecologista’ que ...
 • Merino Jular, María Elena (2007)
  The present study examines the development of interculturality and changes of beliefs, by analyzing 106 compositions produced by 53 advanced level university students of translation studies at a university in Spain before ...
 • Antonijuan, Mariona; Cardona, Cristina; Culubret, Ilona; Fàbrega, Anna (2007-04-11)
  Aquest és un treball essencialment de camp. Hem volgut investigar la importància de l’envàs mitjançant dues vies d’estudi. Primer des del punt de vista del productor idesprés des del punt de vista del consumidor.Pel primer ...
 • Ballester Parets, Cristina; Company Badia, Íngrid; Cruz Duffo, Adriana de la; Duran Pawlowsky, Iegor (2007-04-11)
  “El coneixement condueix a la unitat, com la ignorància a la diversitat” Ramakrishna.Fins a quin punt les nostres opinions estan realment ben fonamentades? És la diversitat d’opinió, fruit de la ignorància col·lectiva?Tants ...
 • Carrera Domènech, Aina; Grabulosa Espuña, Laura; Rotger Prats, Francisca Maria; Tatger Beà, Gerard (2007-05-03)
  Cert és que l’economia actual està sent transformada per la globalització, la integració econòmica i un increment en l’ús de les noves tecnologies. Una de les conseqüències d’aquest fenòmen és que la força de treball formada ...
 • Echeverría Ibarrondo, Álvaro; Fernández de la Reguera Visuales, Patrícia; Naval Ardiaca, Cristina; Soto Bas, Lorenzo (2007-05-03)
  T’has parat mai a pensar com és de rica la nostra ciutat culturalment parlant i com és de significativa la varietat de negocis que en ella hi ha?En els darrers anys molts d’aquest negocis han estat establerts per ...
 • García Carreté, Maria del Mar; Ibar Penaba, Leandre; Panyella Amatller, Pere; Pereira Batlle, Pau (2007-05-03)
  Aquest treball tracta, des d’una perspectiva general, sobre quin impacte té el virus del VIH sobre el creixement econòmic dels països africans. Per a veure com evoluciona una economia, s’ha pres com a mesura el PIB per ...
 • Rodrí­guez Carvajal, Abel; Taberner Delgado, Núria; Novio Tremp, Anna; Tarradellas Cases, Mireia (2007-05-03)
  La realització d’aquest treball s’ha centrat principalment en intentar trobar resposta a la següent pregunta: “Hi ha inadequació entre l’oferta i la demanda en el mercat de les llars d’infants a Barcelona?”. Per tal de ...
 • Torres Robinat, Arnau; Pifarré Arolas, Hèctor; González Ripoll, Hèctor; Koripenko, Vladislav (2007-05-03)
  Aquest treball consisteix en un anàlisi econòmic de les polítiques públiques de lagestió dels residus municipals a nivell d’ajuntaments de zones semiurbanes. Pretenem,mitjançant l’anàlisi de tres casos concrets, arribar a ...
 • Belsa Naranjo, Àlvar; Chacra Salica, Yamil Ezequiel; Falcón Girona, Jaume; Lasaosa Ordóñez, Arturo (2007-06-07)
  El nostre treball es centrarà en conèixer i aprendre les nocions bàsiques del mercat financer espanyol, primer; i aplicar uns coneixements per veure si es verifica unahipòtesi plantejada, després. La incògnita que volem ...
 • Quiñones Porqueras, Arturo; Peñafiel Paez, Míriam; Pérez García, Carles; Pérez Ujaque, Alejandro (2007-06-26)
  Aquest projecte està centrat a analitzar els diferents escenaris i tecnologies per a proveir Internet i serveis de connectivitat entre ciutats internacionals (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Milà). Així es defineixen ...
 • Bouzo Ruiz, José (2007-12-19)
  La utilització de mapes a l'ensenyament de la geografia esdevé de capitalimportància. En concret, els mapes també són sovint utilitzats en el procésd'avaluació dels alumnes. En aquest projecte es proposa una aproximació ...
 • Crespo Molina, Carlos (2007-12-19)
  L’educació és una de les bases més importants del món actual. A través de l’educació formem a les persones amb coneixements i valors indispensables per formar part de la societat. I aquestasocietat avança i evoluciona cada ...
 • Cecilla Real, Enric (2007-12-19)
  L’estudi de les funcions cerebrals humanes s’ha incrementat enormement durant els últims anys donada l’aparició de les imatges funcionals de ressonància magnètica (FMRI). Mentre que la tècnica s’ha emprat principalment en ...
 • Santos Rodríguez, Patrícia (2007-12-19)
  La població mundial envelleix progressivament, de la mateixa manera les noves tecnologies creixen cada dia. El sector de la població més gran de 60 anys, no té la mateixa facilitat que les persones joves, per a utilitzar ...
 • Altimira Celemin, David (2007-12-19)
  L’objectiu d’aquest projecte ha estat la realització de dues aplicacions independents entre elles la interacció de les quals és a temps real i a cos sencer. En una aplicació l’usuari se li dona la possibilitat de, mitjançant ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

In collaboration with Compliant to Partaking