Estadístiques de cerques per Any: 2011 Num.: 9 Edició en castellà

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 17 32,69% 0,00
2 author_keyword:Arboledas Márquez, Luis 9 17,31% 0,00
3 type_keyword:Peer-reviewed Article 9 17,31% 0,00
4 dateIssued_keyword:2011 8 15,38% 0,00
5 author_keyword:Herrero Solana, Víctor 7 13,46% 0,00
6 author_keyword:Herrera Ferrer, Raquel 6 11,54% 0,00
7 author_keyword:Voces Merayo, Ramón 6 11,54% 0,00
8 author_keyword:Gifreu, Arnau 3 5,77% 0,00
9 author_keyword:Gifreu Castells, Arnau 2 3,85% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
52 100,00% 0,00