Estadístiques de cerques per Any: 2007 Num.: 16

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 6 28,57% 0,00
2 author_keyword:Torres, Joan Ramon 5 23,81% 0,00
3 dateIssued_keyword:2007 5 23,81% 0,00
4 type_keyword:Peer-reviewed Article 5 23,81% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
21 100,00% 0,00