Search Statistics for Congressos (Departament de Comunicació)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Sora, Carles 6 8,11% 0,00
2 subject_keyword:Ensenyament assistit per ordinador -- Congressos 6 8,11% 0,00
3 author_keyword:Freixa Font, Pere 5 6,76% 0,00
4 author_keyword:Navia Vázquez, Ángel 5 6,76% 0,00
5 author_keyword:Pedraza, Rafael 5 6,76% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2001 TO 2009] 5 6,76% 0,00
7 subject_keyword:Competències professionals -- Ensenyament 5 6,76% 0,00
8 subject_keyword:Cultural differences 5 6,76% 0,00
9 subject_keyword:Ensenyament virtual -- Congressos 5 6,76% 0,00
10 subject_keyword:Estratègies d'aprenentatge 5 6,76% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
74 100,00% 0,00