Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 353499 9,34% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319899 8,46% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 205618 5,44% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 166633 4,40% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 158307 4,18% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136083 3,60% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132158 3,49% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 122472 3,24% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108076 2,86% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96418 2,55% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3783061 100,00% 0,00