Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 359848 9,11% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 320463 8,12% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 207700 5,26% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 168748 4,27% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 160530 4,07% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 137711 3,49% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 133872 3,39% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 125031 3,17% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 109283 2,77% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 97288 2,46% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3948585 100,00% 0,01