Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 366203 9,00% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 320543 7,87% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 209527 5,15% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 170618 4,19% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 162319 3,99% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 139256 3,42% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 135483 3,33% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 126735 3,11% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 110332 2,71% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 97867 2,40% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
4070408 100,00% 0,01