Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 537924 7,75% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 322384 4,65% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 256717 3,70% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 230753 3,33% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 213978 3,08% 0,00
6 dateIssued_keyword:2012 212784 3,07% 0,00
7 dateIssued_keyword:2014 199592 2,88% 0,00
8 dateIssued_keyword:2011 172636 2,49% 0,00
9 dateIssued_keyword:2010 166822 2,40% 0,00
10 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 163014 2,35% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
6939700 100,00% 0,02