Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 380201 8,81% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 321104 7,44% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 213757 4,95% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 174780 4,05% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 166460 3,86% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 142412 3,30% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 139081 3,22% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 131036 3,04% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 113454 2,63% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 100029 2,32% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
4315201 100,00% 0,01