Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 382186 8,61% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 321121 7,24% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 214882 4,84% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 176856 3,99% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 167558 3,78% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 144366 3,25% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 141294 3,18% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 132672 2,99% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 115415 2,60% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 100260 2,26% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
4436533 100,00% 0,01