Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 403239 8,38% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 321263 6,68% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 220145 4,58% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 181837 3,78% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 172604 3,59% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 148164 3,08% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 145546 3,03% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 137605 2,86% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 118244 2,46% 0,00
10 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 103177 2,14% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
4810812 100,00% 0,02