Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 540570 7,63% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 322413 4,55% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 258153 3,64% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 239692 3,38% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 219618 3,10% 0,00
6 dateIssued_keyword:2012 213791 3,02% 0,00
7 dateIssued_keyword:2014 200375 2,83% 0,00
8 dateIssued_keyword:2011 173623 2,45% 0,00
9 dateIssued_keyword:2010 167245 2,36% 0,00
10 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 163621 2,31% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
7083409 100,00% 0,02