Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 361218 9,05% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 320476 8,03% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 207969 5,21% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 168981 4,23% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 160814 4,03% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 137869 3,45% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 134086 3,36% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 125318 3,14% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 109496 2,74% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 97379 2,44% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3993313 100,00% 0,01