Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 353765 9,32% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319914 8,43% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 205728 5,42% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 166729 4,39% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 158446 4,17% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136162 3,59% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132239 3,48% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 122559 3,23% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108124 2,85% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96501 2,54% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3796782 100,00% 0,00