Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 354857 9,23% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319961 8,33% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 206082 5,36% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 167093 4,35% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 158887 4,13% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136415 3,55% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132554 3,45% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 123449 3,21% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108314 2,82% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96791 2,52% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3842802 100,00% 0,01