Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 351039 9,40% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319094 8,55% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 204818 5,49% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 165865 4,44% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 157569 4,22% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 135528 3,63% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 131521 3,52% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 121693 3,26% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 107680 2,88% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 95811 2,57% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3732571 100,00% 0,00