Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 353165 9,37% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319864 8,49% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 205538 5,45% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 166551 4,42% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 158209 4,20% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136025 3,61% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132110 3,50% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 122388 3,25% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108030 2,87% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96272 2,55% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3769670 100,00% 0,00