Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 354648 9,26% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319955 8,36% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 206032 5,38% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 167032 4,36% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 158804 4,15% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136376 3,56% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132515 3,46% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 122864 3,21% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108279 2,83% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96767 2,53% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3828719 100,00% 0,00