Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 353766 9,32% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319914 8,43% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 205729 5,42% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 166731 4,39% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 158447 4,17% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136162 3,59% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132240 3,48% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 122560 3,23% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108124 2,85% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96503 2,54% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3797075 100,00% 0,00