Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 350797 9,45% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319006 8,59% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 204715 5,51% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 165815 4,47% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 157468 4,24% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 135486 3,65% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 131486 3,54% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 121577 3,27% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 107662 2,90% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 95674 2,58% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3713646 100,00% 0,00