Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 350958 9,42% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319043 8,56% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 204783 5,50% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 165848 4,45% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 157517 4,23% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 135519 3,64% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 131512 3,53% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 121667 3,27% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 107678 2,89% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 95768 2,57% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3725889 100,00% 0,00