Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 360671 9,10% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 320463 8,09% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 207831 5,24% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 168840 4,26% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 160622 4,05% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 137760 3,48% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 133965 3,38% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 125078 3,16% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 109390 2,76% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 97327 2,46% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3963136 100,00% 0,01