Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 353325 9,36% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319878 8,47% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 205600 5,45% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 166612 4,41% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 158283 4,19% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136067 3,60% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132141 3,50% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 122446 3,24% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108066 2,86% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96330 2,55% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3774586 100,00% 0,00