Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 355023 9,21% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319963 8,30% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 206126 5,35% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 167132 4,34% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 158948 4,13% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136443 3,54% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132586 3,44% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 123526 3,21% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108346 2,81% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96806 2,51% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3852712 100,00% 0,01