Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 355350 9,19% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319978 8,28% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 206229 5,33% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 167234 4,33% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 159057 4,11% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 136539 3,53% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 132652 3,43% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 123647 3,20% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 108392 2,80% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 96852 2,51% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3865890 100,00% 0,01