Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 359421 9,15% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 320460 8,15% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 207541 5,28% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 168615 4,29% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 160363 4,08% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 137615 3,50% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 133749 3,40% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 124903 3,18% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 109182 2,78% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 97251 2,47% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3930224 100,00% 0,01