Estadístiques de cerques

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 350872 9,43% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 319025 8,57% 0,00
3 dateIssued_keyword:2013 204771 5,50% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 165836 4,46% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 157494 4,23% 0,00
6 dateIssued_keyword:2010 135506 3,64% 0,00
7 dateIssued_keyword:2011 131502 3,53% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 121639 3,27% 0,00
9 dateIssued_keyword:2009 107674 2,89% 0,00
10 subject_keyword:Microeconomics 95721 2,57% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
3721950 100,00% 0,00