Search Statistics for Articles (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 342 9,12% 0,00
2 author_keyword:Deco, Gustavo 310 8,26% 0,00
3 subject_keyword:Comunicació sense fil, Sistemes de 298 7,94% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 282 7,52% 0,00
5 author_keyword:Universitat Pompeu Fabra 253 6,74% 0,00
6 author_keyword:Hernández Leo, Davinia 213 5,68% 0,00
7 author_keyword:Serra, Xavier 207 5,52% 0,00
8 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 207 5,52% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 207 5,52% 0,00
10 subject_keyword:Aneurismes cerebrals 194 5,17% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3751 100,00% 0,00