Search Statistics for Articles (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 298 8,85% 0,00
2 author_keyword:Deco, Gustavo 291 8,64% 0,00
3 subject_keyword:Comunicació sense fil, Sistemes de 260 7,72% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 254 7,54% 0,00
5 author_keyword:Universitat Pompeu Fabra 239 7,09% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 206 6,11% 0,00
7 author_keyword:Hernández Leo, Davinia 193 5,73% 0,00
8 subject_keyword:Aneurismes cerebrals 193 5,73% 0,00
9 author_keyword:Serra, Xavier 185 5,49% 0,00
10 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 184 5,46% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3369 100,00% 0,00