Search Statistics for Articles (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 293 8,81% 0,00
2 author_keyword:Deco, Gustavo 289 8,69% 0,00
3 subject_keyword:Comunicació sense fil, Sistemes de 258 7,76% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 253 7,61% 0,00
5 author_keyword:Universitat Pompeu Fabra 236 7,10% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 206 6,19% 0,00
7 subject_keyword:Aneurismes cerebrals 192 5,77% 0,00
8 author_keyword:Hernández Leo, Davinia 188 5,65% 0,00
9 author_keyword:Serra, Xavier 184 5,53% 0,00
10 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 183 5,50% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3326 100,00% 0,00