Welcome to the UPF Digital Repository

Traducció científica i anàlisi del llenguatge científic a la traducció del capítol Maternity a Dr.House

Show simple item record

dc.contributor.author Sastre Planas, Lara
dc.date.accessioned 2023-08-01T17:29:24Z
dc.date.available 2023-08-01T17:29:24Z
dc.date.issued 2023-08-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/57769
dc.description Treball de fi de grau en Traducció i Interpretació. Tutor: Francisco Javier Más López
dc.description.abstract La traducció científica és una de les branques de la traducció especialitzada que requereix més formació i actualització del llenguatge. En aquest treball, s’ha analitzat la traducció científica en una sèrie de televisió, un context que, en principi, no requereix la serietat, neutralitat i precisió que caracteritzen la traducció científica. Aquest fet pot suposar un problema, ja que es poden difondre idees o conceptes erronis entre els espectadors. La sèrie escollida és House.M.D., en la qual es combinen les característiques pròpies del text científic i del text audiovisual. S’ha fet una explicació sobre els dos camps de traducció i seguidament s’han analitzat els termes científics que apareixen en un capítol de la sèrie (maternity). S’ha confirmat en els resultats de l’anàlisi que no s’ha assolit cap de les característiques (precisió, serietat, neutralitat) de la traducció científica en la traducció d’aquest capítol. Aquest fet és la conseqüència de la mala resolució (calcs de l’anglès, conceptes erronis, etc.) d’alguns problemes de traducció (mala comprensió de l’original, no trobar equivalent en espanyol, etc.) als quals ha hagut de fer front el traductor, donant lloc a traduccions millorables i en alguns casos errònies. Valorant els resultats i el poder de difusió que tenen els mitjans audiovisuals, s’ha arribat a la conclusió de la importància de fer una traducció adient. És imprescindible respectar el llenguatge científic, inclús en contexts on no té una influència directa sobre pacients, informes, estudis… Per tal d’evitar estendre entre la població conceptes, explicacions errònies o calcs de l’anglès.
dc.description.abstract La traducción científica es una de las ramas de la traducción especializada que mayor formación y actualización del lenguaje requiere por parte del traductor. En este trabajo, se ha analizado la traducción científica en una serie de televisión, un contexto que, en principio, no requiere la seriedad, neutralidad y precisión que caracterizan a la traducción científica. Este hecho puede suponer un problema, puesto que se pueden difundir ideas o conceptos erróneos entre los espectadores. La serie escogida es House.M.D, en la que se combinan las características propias del texto científico y del texto audiovisual. Se ha realizado una explicación sobre los dos campos de traducción y seguidamente se han analizado los términos científicos que aparecen en un capítulo de la serie (maternity). Se ha confirmado en los resultados del análisis que no se ha alcanzado ninguna de las características (precisión, seriedad, neutralidad) de la traducción científica en la traducción de este capítulo. Este hecho es la consecuencia de la mala resolución (calcos del inglés, conceptos erróneos, etc.) de algunos problemas de traducción (mala comprensión del original, no encontrar equivalente en español, etc.) a los que ha debido hacer frente el traductor, dando lugar a traducciones mejorables y en algunos casos erróneas. Valorando los resultados y el poder de difusión que tienen los medios audiovisuales, se ha llegado a la conclusión de la importancia de realizar una traducción adecuada, respetando el lenguaje científico, incluso en contextos donde no tiene una influencia directa sobre pacientes, informes, estudios… Con el fin de evitar extender entre la población conceptos y explicaciones erróneas o calcos del inglés.
dc.description.abstract Scientific translation is one of the fields of specialised translation that requires the translator to be familiar with training and language updating. This paper has analysed scientific translation in a television series, a context that does not require the seriousness, neutrality and precision that characterise scientific translation. The series chosen is House M. D., which combines the characteristics of both the scientific text and the audiovisual text. An explanation of the two fields of translation is given. The results of the analysis confirmed that none of the characteristics (accuracy, seriousness, neutrality) of scientific translation were achieved in the translation of this chapter. This fact is the consequence of the poor resolution (English calques, misconceptions, etc.) of some translation problems (misunderstanding of the original, not finding equivalents in Spanish, etc.) that the translator had to face, resulting in translations that could be improved and, in some cases, erroneous. In assessing the results and the power of dissemination of the audiovisual media, the conclusion has been reached about the importance of carrying out an adequate translation. It is necessary to respect scientific language, even in contexts where it does not have a direct influence on patients, reports, studies, etc., to avoid spreading misleading concepts and explanations or calques of the English language among the population.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Llicència CC Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
dc.title Traducció científica i anàlisi del llenguatge científic a la traducció del capítol Maternity a Dr.House
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Traducció científica
dc.subject.keyword Llenguatge científic
dc.subject.keyword Traducció audiovisual
dc.subject.keyword Precisió
dc.subject.keyword Neutralitat
dc.subject.keyword Traducción científica
dc.subject.keyword Lenguaje científico
dc.subject.keyword Traducción audiovisual
dc.subject.keyword Precisión
dc.subject.keyword Neutralidad
dc.subject.keyword Scientific translation
dc.subject.keyword Scientific language
dc.subject.keyword Audiovisual translation
dc.subject.keyword Accuracy
dc.subject.keyword Neutrality
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking