Welcome to the UPF Digital Repository

Anàlisi i traducció CA-ES de la llengua popular a les Rondalles Mallorquines d’En Jordi des Racó

Show simple item record

dc.contributor.author Alcover Franquesa, Anna
dc.date.accessioned 2023-07-28T15:44:23Z
dc.date.available 2023-07-28T15:44:23Z
dc.date.issued 2023-07-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/57714
dc.description Treball de fi de grau en Traducció i Interpretació. Tutora: Laia Galdon Clavell
dc.description.abstract Les rondalles són narracions que s’han transmès oralment de generació en generació. Antoni M. Alcover va recollir de la veu del poble les rondalles que li contaven de petit i les va recopilar a l’Aplec de Rondalles Mallorquines d’En Jordi des Racó. Aquestes històries, dirigides tant a adults com a infants, estan farcides de llenguatge arcaic, de lèxic i d’expressions que avui s’empren poc i hi apareixen molts costums mallorquins que no queden del tot clars. Aquestes dificultats fan que llegir rondalles sigui cada vegada més complicat, i queden restringides al lector que disposa del bagatge cultural necessari per entendre-les. Aquest treball farà una aproximació tant teòrica com pràctica de les rondalles. Primer, contextualitzarem vida i obra d’Alcover, les rondalles i les traduccions que se n’han fet. L’objectiu és traduir al castellà un parell de rondalles de l’Aplec: Sa titina i sa geneta i Mestre Jaume Figuereta. Posteriorment, analitzarem les dificultats, classificades en categories diferents i veurem com les hem resolt. Arribarem a la conclusió que totes les rondalles són traduïbles, i que traduir és la millor manera de fer arribar a més lectors la relíquia literària que són les rondalles mallorquines, i així intentar que perdurin.
dc.description.abstract Las rondallas son narraciones que se han transmitido oralmente de generación en generación. Antoni M. Alcover recogió de la voz del pueblo las rondallas que le contaban de niño y las recopiló en el Aplec de Rondalles Mallorquines d’En Jordi des Racó. Estas historias, dirigidas tanto a adultos como a niños, están repletas de lenguaje arcaico, de léxico y expresiones que se usan poco a día de hoy y aparecen muchas costumbres mallorquinas que no quedan claras del todo. Estas dificultades hacen que leer rondallas sea cada vez más complicado, y quedan restringidas al lector que dispone del bagaje cultural necesario para entenderlas. Este trabajo hará una aproximación tanto teórica como práctica de las rondallas. Primero, contextualizaremos vida y obra de Alcover, las rondallas y las traducciones que se han hecho de las mismas. El objetivo es traducir al español dos rondallas del Aplec: Sa titina i sa geneta y Mestre Jaume Figuereta. Posteriormente, se analizarán las dificultades, clasificadas en categorías distintas y veremos como las hemos resuelto. Llegaremos a la conclusión de que todas las rondallas son traducibles y que traducir es la mejor manera de hacer llegar a más lectores la reliquia literaria que son las rondallas mallorquinas, y así intentar que perduren.
dc.description.abstract Folk-tales are stories that have been passed down orally from generation to generation. Antoni M. Alcover collected from the voice of the people the rondalles that were recounted to him as a child and compiled them in the Aplec de Rondalles Mallorquines d'En Jordi des Racó. These stories, which are addressed at both adults and children, are filled with archaic language, lexicon and expressions that are rarely used today, and there are many Majorcan customs that become unclear to the modern reader. These difficulties increasingly complicate reading rondalles, and they become restricted to the reader who has the cultural background that is required in order to understand them. This paper will take a theoretical and practical approach to folk-tales. First, we will contextualise Alcover's life and work, the rondalles and the existing translations. The aim is to translate into Spanish two rondalles from the Aplec: Sa titina i sa geneta and Mestre Jaume Figuereta. Subsequently, we will analyse the difficulties, which are classified into different categories, and we will see how we have resolved them. We will come to the conclusion that all the rondalles are translatable and that translation is the best way to bring the literary relic that the Majorcan folk-tales are to more readers, and in this way, try to make them last.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Llicència CCReconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
dc.subject.other Rondalles, Antoni Maria Alcover, Mallorquí, Traducció literària, Folklore, Folk-tales, Majorcan, Literary translation, Folklore, Rondallas, Mallorquín, Traducción literaria
dc.title Anàlisi i traducció CA-ES de la llengua popular a les Rondalles Mallorquines d’En Jordi des Racó
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking