Welcome to the UPF Digital Repository

Mapes de competències i resultats d'aprenentatge en perspectiva de gènere i violència masclista

Mapes de competències i resultats d'aprenentatge en perspectiva de gènere i violència masclista

 

Una de les accions que cal desplegar en l’àmbit universitari per tal d’erradicar les violències masclistes és la docència i l’aprenentatge en perspectiva de gènere. Amb aquesta finalitat, la Unitat d’Igualtat, amb finançament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, ha elaborat un mapa de competències i resultats d'aprenentatge sobre perspectiva de gènere i violència masclista en els plans d’estudis dels graus que s’imparteixen a la Universitat Pompeu Fabra. La transversalitat de la perspectiva de gènere és un principi d’actuació de tots els poders públics que implica la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de les polítiques, tenint en compte la manera com les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones i els homes. Aquesta perspectiva ha de ser aplicada també a la docència universitària, incloent-hi els processos de qualitat, tal com estableix l’article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Recent Submissions