Welcome to the UPF Digital Repository

Creació i estratègia de llançament de Mention, la plataforma "All in one"

Show simple item record

dc.contributor.author Trilla Jansà, Paula
dc.date.accessioned 2022-10-14T13:48:59Z
dc.date.available 2022-10-14T13:48:59Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/54403
dc.description Treball de fi de grau en Publicitat i Relacions Públiques
dc.description Tutor: Lluís Mas Manchón
dc.description.abstract El fenomen de les xarxes socials està cada vegada més estès. No només s'ha augmentat el seu temps d'ús, sinó també la penetració en diferents grups d'edat. Arran d'això, ha aparegut una figura clau en la gestió de comunitats online, la figura del Community Manager. I lligat a la seva aparició, han sorgit diferents plataformes destinades a ajudar-los a fer la seva feina. En aquest treball es busca analitzar les diferents plataformes de gestió de xarxes socials que hi ha al mercat actualment i les necessitats dels Community Managers. L'objectiu és crear una plataforma de gestió de xarxes socials que resolgui les seves necessitats i, elaborar, conseqüentment, la seva estratègia de llançament a Espanya. El target està compost de joves-adults d'entre 25 i 35 anys amb un nivell adquisitiu mitjà-alt amb aquest mateix rol. Per a trobar resposta a les necessitats del target no satisfetes, s'ha portat a terme un focus group i amb persones que exerceixen aquest rol. Les conclusions que s'han extret han sigut que el target necessita una plataforma amb moltes eines i funcionalitats de qualitat en un mateix espai. En l'anàlisi del mercat, s'ha observat que no hi ha cap plataforma que satisfaci aquesta necessitat, pel que s'ha trobat un buit al mercat on es podria introduir un nou producte. Com a resultat, es va crear Mention, una plataforma que satisfà les necessitats quant a nombre, qualitat i ubicació de serveis. Finalment, es conclou que la seva adopció pot resultar positiva per aquesta figura, i que la plataforma pot funcionar i tindre cabuda en el buit que hi ha en el mercat actual de plataformes d'aquestes característiques i funcions.
dc.description.abstract The phenomenon of social media is becoming more widespread. Not only has its usage time increased, but it has also penetrated different age groups. As a result, a key figure in online community management has emerged, the figure of the Community Manager. And linked to their emergence, different platforms have emerged to help them do their job. This work seeks to analyze the different social media management platforms currently on the market and the needs of Community Managers. The aim is to create a social media management platform that meets your needs and, consequently, develop your launch strategy in Spain. The target is made up of young adults between the ages of 25 and 35 with a medium-high level of acquisition with the same role. To find a response to the unmet needs of the target, a focus group has been held with people who play this role. The conclusions that have been drawn have been that the target needs a platform with many quality tools and functionalities in one space. In the market analysis, it has been observed that there is no platform that satisfies this need, so a gap has been found in the market where a new product could be introduced. As a result, Mention was created, a platform that meets the needs in terms of number, quality and location of services. Finally, it is concluded that its adoption can be positive for this figure, and that the platform can work and have a place in the gap that exists in the current market of platforms of these characteristics and functions.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights © Tots els drets reservats
dc.title Creació i estratègia de llançament de Mention, la plataforma "All in one"
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Internet
dc.subject.keyword Community Manager
dc.subject.keyword Xarxes socials
dc.subject.keyword Plataformes de gestió de xarxes socials
dc.subject.keyword Comunitats online
dc.subject.keyword Internet
dc.subject.keyword Community Manager
dc.subject.keyword Social networking
dc.subject.keyword Social networking management platforms
dc.subject.keyword Online communities
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking