Welcome to the UPF Digital Repository

Per un sistema general de la deontologia periodística

Show simple item record

dc.contributor.author Casasús, Josep Maria
dc.date.accessioned 2021-12-20T16:35:41Z
dc.date.available 2021-12-20T16:35:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier http://www.raco.cat/index.php/Periodistica/article/view/69649
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/51511
dc.description.abstract La deontologia periodística es planteja en general com un repertori de faltes i infraccionsque es relacionen amb l'activitat dels mitjans de comunicació i dels professionalsque hi treballen. Cal superar aquesta deontologia de les faltes, passiva, restrictiva i reduccionista,per posar una atenció preferent i prèvia en una deontologia o una ètica delsvalors, activa, mobilitzadora i motivadora. Aquest objectiu ètic s'inscriu en el conjuntde propostes regeneradores del concepte mateix de periodisme, de les seves funcions idels seus deures de responsabilitat social i solidària en el marc dels reptes propis de lanova era digital. L'article tracta de l'objectiu de treballar sobre bases teòriques sòlidesen la formulació d'un sistema vertebrat de la deontologia periodística. És una propostad'ordenació general sistemàtica de la deontologia del periodisme, inspirada en les metodologiesexperimentades per la llarga tradició teòrica i conceptual d'altres disciplineshumanístiques, entre les quals destaca el dret, àmbit del coneixement amb el qual la deontologiamanté munió d'analogies, afinitats i vincles doctrinals i pràctics. L'article faaportacions originals a una perspectiva articuladora de les diverses tipologies de la disciplina,tant en el vessant de la deontologia doctrinal com en el de la deontologia positiva,les seves diverses divisions taxonòmiques i la regulació específica de l'ordre deprelació en l'aplicació de normes en matèria de deontologia procedimental.
dc.description.abstract Towards a general deontological code for the media professionMedia deontology is generally held to be a repertoire of errors and offenses that areassociated with the communication media and its professionals. This passive, restrictive and reductionist deontology needs to be overhauled and replaced by a new set of active,mobilising and motivating ethical values. This ethical objective is one of the proposalsaimed at renewing the very concept of journalism, its functions and duties of socialresponsibility and solidarity within the frame of the challenges brought about by thenew digital era. The article proposes building on well-established theoretical foundationsto formulate an interconnected system of media ethics. Moreover, it suggests a generaland systematic structuring of media ethics, inspired by methodologies that havebeen tried and tested in the extended theoretical and conceptual tradition of other humanisticdisciplines, notably law, a field of knowledge with which deontology has manydoctrinal and practical affinities, analogies and associations. This article makes newcontributions to a coordinated perspective of the diverse typologies of the discipline,both in terms of doctrinal deontology and of positive deontology, its diverse taxonomicdivisions and the specific regulation of the order of priority in the application of rulesin matters of procedural deontology.
dc.format application/pdf
dc.language.iso und
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.publisher Institut d'Estudis Catalans
dc.relation.haspart http://www.raco.cat/index.php/Periodistica/article/view/69649/352069
dc.source.uri Periodística: revista acadèmica; Núm. 13 : Nous reptes de l'ètica i de la deontologia; 9-25
dc.source.uri 2013-9985
dc.source.uri 1130-183X
dc.title Per un sistema general de la deontologia periodística
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type ##rt.metadata.pkp.peerReviewed##
dc.date.modified 2013-05-09T17:27:18Z


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking