Welcome to the UPF Digital Repository

Un estudio acerca de la eventual Directiva comunitaria sobre el derecho a la desconexión digital en el trabajo

Show simple item record

dc.contributor.author Trujillo Pons, Francisco
dc.date.accessioned 2021-12-20T16:27:54Z
dc.date.available 2021-12-20T16:27:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier http://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/380395
dc.identifier 10.31009/IUSLabor.2021.i02.3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/51210
dc.description.abstract Breument, el dret a desconnectar-digitalment a la feina es refereix a el dret dels treballadors a no rebre o contestar cap correu electrònic, trucada o missatge relacionat amb motiu laboral fora de l'horari de treball habitual. Els avenços tecnològics i els dispositius mòbils han permès als empleats realitzar-la a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Si bé aquest enfocament flexible de la feina també té els seus avantatges, es corre el risc d'erosionar les barreres entre el treball i el temps lliure. A Espanya, el dret troba acomodament tant en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals com en el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, però, a nivell comunitari són molts els països que encara no compten amb regulació pròpia. Donada la urgència de la qüestió per la potenciació dels dispositius digitals provocats per la COVID-19 i el conseqüent teletreball, el Parlament Europeu estigui avançant per a la regulació de el dret a nivell comunitari. I no només això, també unit a la seva iniciativa ja aprovada, es pretén que el dret revista forma de dret fonamental. Aquesta iniciativa legislativa, va ser analitzada en el present article sense perdre de perspectiva la normativa espanyola, ja que resulta indeterminada actualment. En cas de cristal·litzar la directiva comunitària podria suposar l'estímul definitiu perquè el legislador nacional desenvolupi de forma més completa i garantista el dret de l'treballador a l'desenganxament tecnològic.
dc.description.abstract Brevemente, el derecho a desconectarse digitalmente en el trabajo se refiere al derecho de los trabajadores a no recibir o contestar ningún correo electrónico, llamada o mensaje relacionado con motivo laboral fuera del horario de trabajo habitual. Los avances tecnológicos y los dispositivos móviles han permitido a los empleados realizar su trabajo en cualquier lugar y en cualquier momento. Si bien este enfoque flexible del trabajo también tiene sus ventajas, se corre el riesgo de erosionar las barreras entre el trabajo y el tiempo libre. En España, el derecho encuentra acomodo tanto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales como en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, sin embargo, a nivel comunitario son muchos los países que todavía no cuentan con regulación propia. Dada la urgencia de la cuestión por la potenciación de los dispositivos digitales provocados por la COVID-19 y el consecuente teletrabajo, el Parlamento Europeo esté avanzando para la regulación del derecho a nivel comunitario. Y no solo ello, también unido a su iniciativa ya aprobada, se pretende que el derecho revista forma de derecho fundamental. Esta iniciativa legislativa, va a ser analizada en el presente artículo sin perder de perspectiva la normativa española, pues resulta indeterminada actualmente. En caso de cristalizarse la directiva comunitaria podría suponer el estímulo definitivo para que el legislador nacional desarrolle de forma más completa y garantista el derecho del trabajador al desenganche tecnológico.
dc.format application/pdf
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.relation.haspart http://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/380395/483229
dc.rights.uri Drets d'autor 2021 IUSLABOR
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.source.uri IUSLabor. Revista d'anàlisi de Dret del Treball; Núm. 2 (2021); 66-96
dc.source.uri IUSLABOR; Núm. 2 (2021); 66-96
dc.source.uri IUSLabor. Revista d'anàlisi de Dret del Treball; No 2 (2021); 66-96
dc.source.uri 1699-2938
dc.subject.other desconexión digital
dc.subject.other descansos
dc.subject.other seguridad y salud laboral
dc.subject.other directiva europea
dc.subject.other prevención riesgos psicosociales
dc.title Un estudio acerca de la eventual Directiva comunitaria sobre el derecho a la desconexión digital en el trabajo
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2021-07-09T14:48:10Z


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking