Welcome to the UPF Digital Repository

Comptabilitat del control de convencionalitat amb la superació del control de constitucionalitat

Show simple item record

dc.contributor.author Forcadell Escouffier, Albert
dc.contributor.author Navarro Díaz, Christian
dc.date.accessioned 2021-12-20T16:27:52Z
dc.date.available 2021-12-20T16:27:52Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier http://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/367278
dc.identifier 10.31009/IUSLabor.2020.i01.05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/51160
dc.description.abstract Comentari de la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de gener 2020, que determina la inaplicabilidad- abans de ser derogat- de l'article 52 d) ET, pel qual s'establia com a causa vàlida de l'acomiadament les absències intermitents en un termini de dos mesos sempre que concorrin determinats requisits. Declaració d'improcedència tot i constatar que en el supòsit analitzat concorren tots els requisits que establia l'article 52 d) ET. El Tribunal considera que aquesta norma, encara que hagi superat recentment el control de constitucionalitat, no compleix amb els estàndards superiors de protecció que dispensen normes de dret internacional, (articles 6.1 de l'Conveni 158 OIT; article 4.1 i 5 de l'Conveni 155 OIT; article 3 de la Carta Social Europea; article 11 de l'Conveni sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona de 1979.09.18). S'aplica el control de convencionalitat, manifestació del principi de jerarquia normativa i que forma part del judici d'aplicabilitat o de selecció de la norma aplicable que, a diferència del judici de constitucionalitat, correspon a la jurisdicció ordinària.
dc.description.abstract Commentary of the Judgement of the Catalan Superior Court of January 17th, 2020 which determines the inapplicability -before being repealed- of article 52 d) of the Labor Statute (ET). This norm identified intermittent absences at work within a period of two months as a valid cause for dismissal, provided certain requirements were met. The Court considers that, although the norm had recently passed the internal constitutional control, it does not comply with de higher standards of protection established by norms of international law (article 6.1 of Convention nº 158 of the International Labour Organisation; articles 4.1 and 5 of ILO Convention nº 155; article 3 of the European Social Charter; article 11 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, 18 December 1979.) Conventionality control is applied as manifestation of normative hierarchy and part of the applicability judgment that, unlike the constitutionality judgment, is attributed to the ordinary jurisdiction.
dc.description.abstract Comentario de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de enero 2020, que determina la inaplicabilidad- antes de ser derogado- del artículo 52 d) ET, por el que se establecía como causa válida del despido las ausencias intermitentes en un plazo de dos meses siempre que concurran determinados requisitos. Declaración de improcedencia pese a constatar que en el supuesto analizado concurren todos los requisitos que establecía el artículo 52 d) ET. El Tribunal considera que dicha norma, aunque haya superado recientemente el control de constitucionalidad, no cumple con los estándares superiores de protección que dispensan normas de derecho internacional, (artículos 6.1 del Convenio 158 OIT; artículo 4.1 y 5 del Convenio 155 OIT; artículo 3 de la Carta Social Europea; Artículo 11 del Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 18/09/1979). Se aplica el control de convencionalidad, manifestación del principio de jerarquía normativa y que forma parte del juicio de aplicabilidad o de selección de la norma aplicable que, a diferencia del juicio de constitucionalidad, corresponde a la jurisdicción ordinaria.
dc.format application/pdf
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.relation.haspart http://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/367278/461147
dc.rights.uri Drets d'autor 2020 IUSLABOR
dc.source.uri IUSLabor. Revista d'anàlisi de Dret del Treball; Núm. 1 (2020); 141-156
dc.source.uri IUSLABOR; Núm. 1 (2020); 141-156
dc.source.uri IUSLabor. Revista d'anàlisi de Dret del Treball; No 1 (2020); 141-156
dc.source.uri 1699-2938
dc.title Comptabilitat del control de convencionalitat amb la superació del control de constitucionalitat
dc.title Compatibility of Conventionality and Constitutional Control
dc.title Compatibilidad del control de convencionalidad con la superación del control de constitucionalidad
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2020-05-30T04:56:45Z


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking