Documents sobre docència

 

Informes sobre docència produïts pel professorat i personal d'administració i serveis de la UPF. Aquests materials també es troben disponibles a MDX (Materials Docents en Xarxa - repositori cooperatiu (CBUC), on també es poden consultar materials d'altres institucions.

Recent Submissions

 • Díaz Noci, Javier; Alonso, Claudia; Codina, Lluís; Freixa Font, Pere; Lopezosa, Carlos; Pedraza, Rafael; Pérez-Altable, Laura (2022-03-09)
  THE AIM OF THIS TEACHING PROJECT is to explore the possibilities of which is known as a living handbook, or an interactive, ongoing handbook accessible online to be edited by authors and for consult for the scholarly ...
 • Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), Universitat Pompeu Fabra (2017-06)
  L’Aula Global és un recurs docent que té a l’abast el professorat UPF amb molts recursos i activitats que poden ajudar a millorar la docència universitària. Cada cop es parla més d’un model híbrid on es combina la classe ...
 • Victory Molné, Àfrica; Rodríguez Comas, Júlia; Llobet Garcia, Sergi (2016)
  La unitat didàctica correspon a l'assignatura Món Físic del curs de preparació per a les proves d'accés a Grau Mig, tot i que és adaptable a l'assignatura de ciències naturals de 2n cicle d'ESO. En ella es tracta el tema ...
 • Rodríguez Comas, Júlia; Victory Molné, Àfrica; Llobet Garcia, Sergi (2016)
  La Unitat Didàctica està plantejada per l’assignatura de tecnologia, per a estudiants de GES 2 (Graduat en Educació Secundària per a persones adultes), i és adaptable a alumnes de 2n cicle d'ESO. Es centra en l’energia i ...
 • Albó, Laia; Hernández Leo, Davinia (European Association of Distance Teaching Universities, 2016)
  For some time now, universities have been making a significant effort to develop Massive Open Online Courses (MOOCs). One way to leverage the effort invested in developing and carrying out MOOCs is to use the online courses ...
 • Albó, Laia; Hernández Leo, Davinia; Oliver Riera, Miquel (2016)
  Most MOOCs offer open learning opportunities at Higher Education (HE) level./nHowever, it is still unclear how HE students are taking this type of course. This/nstudy focuses on the profile of HE students participating in ...
 • Moreno, Verónica; Hernández Leo, Davinia (2016)
  Aquest article presenta un estudi sobre l'ús i l'impacte de l'anglès en/nel procés d'ensenyament-aprenentatge als estudis d'Enginyeria a la Universitat/nPompeu Fabra. L'estudi analitza l'articulació de l'anglès a les aules ...
 • Moreno, Verónica; Hernández Leo, Davinia (2016)
  Competencias transversales como el trabajo en equipo o el dominio del inglés son objeto/nexplicitico de formación en diferentes asignaturas de los planes de estudio de las Ingenierías/nTIC de la Universitat Pompeu Fabra ...
 • Albó, Laia; Hernández Leo, Davinia; Barceló Vicens, Jaume; Sanabria Russo, Luis (European Distance and E-Learning Network, 2015)
  Nowadays Higher Education is adopting new ways of teaching such as ways of Video-Based Learning (VBL) with the/naim of moving away from the traditional classrooms. The interest in VBL has increased as a result of new forms ...
 • Hernández Leo, Davinia; Moreno, Verónica (Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), 2014-11-21)
  The role of Bachelors' Final Projects (BFP) in Engineering Education is critical since it offers the opportunity for students to integrate the application of specific and transversal competences they have developed along ...
 • Moreno, Verónica; Hernández Leo, Davinia (2014-07)
  A raíz de un proyecto de innovación educativa PlaQUID de la Universitat Pompeu Fabra, la asignatura “Introducción a las TIC” (común y obligatoria en los grados TIC de la Escuela Superior Politécnica) elabora vídeos ...
 • Moreno, Verónica; Carpintero, Guillermo; Hernández Leo, Davinia (2013-10-09)
  Este artículo recoge la experiencia piloto llevada acabo en los estudios de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid (EPS) y la Escuela Superior Politécnica de la Universitat ...
 • Hernández Leo, Davinia; Moreno, Verónica (2013-09-20)
  Las peculiaridades académico-formativas del Trabajo Fin de Grado (TFG) requieren del establecimiento de directrices tanto organizativas como pedagógicas que aseguren la adquisición y evaluación de los niveles de logro ...
 • Feliubadaló i Jonama, Esther (2012)
  La unitat didàctica s’inicia amb una seqüència per emfatitzar la importància del llenguatge en ciències, contextualitzada en el desxiframent dels jeroglífics egipcis i en el mètode hipotètic-deductiu que s’utilitzà per a ...
 • Gustavsson, Johan (2012)
  Aquest treball descriu una unitat didàctica de Física per estudiants de 4rt d’ESO. Els següents conceptes son introduïts i practicats durant un total de nou sessions: massa i pes, diferents tipus de forces, representació ...
 • Fernández de Sanmamed Ayaso, Antón; Florit Pons, Francesc (2012)
  Aquesta unitat didàctica desenvolupada durant el Màster de Professorat de Secundària està pensada per ser impartida a l’assignatura Física i Química de 4t d’ESO, més concretament a la part de física, com introducció a la ...
 • Hernández Leo, Davinia; Moreno, Verónica; Peig Olivé, Enric (2013-01)
  This workshop paper states that fostering active student participation both in face-to-face lectures / seminars and outside the classroom (personal and group study at home, the library, etc.) requires a certain level of ...
 • Hernández Leo, Davinia; Peig Olivé, Enric; Moreno, Verónica (2013-01)
  En aquest treball es presenta la síntesi del procés seguit per adaptar les assignatures de l'ESUP al nou marc d'avaluació de la UPF que té com a objectiu principal millorar la relació entre avaluació i adquisició de ...
 • Hernández Leo, Davinia; Moreno, Verónica; Camps i Pujolar, Irene (2012-10)
  Aquesta Guia docent recull orientacions pels processos de seguiment i avaluació dels Treballs posant l'accent tant en el paper del Director del treball com del propi Tribunal sense oblidar la importància de l'estudiant que ...
 • Hernández Leo, Davinia; Moreno, Verónica; Dodero, Juan M.; Pardo, Abelardo; Romero Ternero, Maria del Carmen; Dimitriadis, Yannis; Asensio-Pérez, Juan I. (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2013)
  The alignment between competences, teaching-learning methodologies and assessment is a key element of the European Higher Education Area. This paper presents the efforts carried out by six Telematics, Computer Science and ...

View more