Welcome to the UPF Digital Repository

Premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF al millor TFG sobre temes de RSC

Premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF al millor TFG sobre temes de RSC

 

Treballs de fi de grau premiats per la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF. Aquest premi es convoca amb l’objectiu de promoure la incorporació de temes de responsabilitat social corporativa (RSC en endavant) en els estudis de la Universitat Pompeu Fabra.

Recent Submissions