Welcome to the UPF Digital Repository

Early life environmental exposures and childhood respiratory health

Show simple item record

dc.contributor.author Abellán Écija, Alicia, 1993-
dc.contributor.other Casas Sanahuja, Maribel
dc.contributor.other Duarte Salles, Talita, 1985-
dc.contributor.other Universitat Pomepeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
dc.date.accessioned 2021-10-27T01:28:20Z
dc.date.available 2021-10-27T01:28:20Z
dc.date.issued 2021-10-04
dc.date.issued info:eu-repo/date/embargoEnd/2022-10-04
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/672670
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/48822
dc.description.abstract The high prevalence and burden of asthma and other chronic respiratory diseases worldwide has raised concerns about the potential role of environmental exposures. However, the evidence is still inadequate. This Thesis is based on the hypothesis that being exposed to a harmful environment during prenatal life can have a long-term impact on disease later in life (the Developmental Origins of Health and Disease paradigm). The main aim of this doctoral Thesis was to investigate how early life environmental stressors, particularly ubiquitous chemical pollutants and the urban environment, influence children’s respiratory health. In this Thesis we first reviewed the current evidence on the role of prenatal exposure to chemical pollutants, mainly organic pollutants, on children’s lung function. Then, we explored the associations of prenatal exposure to chemical pollutants, namely organochlorine compounds and bisphenols, on children’s respiratory health using 8 European population-based birth cohort studies. Last, we used a large longitudinal database, the Information System for Research in Primary Care, to establish a new birth cohort by linking electronic health records of parents and children. Results of this Thesis show that 1) Evidence on prenatal exposure to organic pollutants on childhood lung function, especially organochlorine compounds and bisphenols, is limited. 2) Prenatal exposure to p,p′-dichlorodiphenyldichloroethylene (p,p′-DDE) is prevalent and may decrease lung function during childhood. 3) Prenatal exposure to bisphenol A is prevalent and is associated with higher risk of wheeze and asthma among school-age girls. 4) The urban environment during pregnancy, mainly air pollution, road traffic noise, and availability of blue spaces can affect respiratory health in childhood. 5) We successfully linked the electronic health records of 719,858 children born from 2005 to 2018 to the electronic health records of at least one potential parent in the Information System for Research in Primary Care In conclusion, prenatal exposure to organochlorine compounds, bisphenol A and to exposures of the urban environment is prevalent and influences children’s respiratory health. This Thesis highlights that early identification of the environmental determinants of children’s respiratory health is of utmost importance, given their long-term effect on disease throughout life, and provides a new large birth cohort from the linkage of parent’s and children’s electronic health records.
dc.description.abstract La gran prevalença d’asma i altres malalties respiratòries cròniques al món ha despertat preocupacions sobre el possible paper de les exposicions ambientals. Tot i així, l’evidència és inadequada. Aquesta Tesi es basa en la hipòtesi que postula que l’exposició a un ambient nociu durant l’etapa prenatal por tenir un impacte a llarg termini en la salut (el paradigma de l’origen durant el desenvolupament de la salut i la malaltia). L’objectiu principal d’aquesta Tesi doctoral és investigar com influeixen en la salut respiratòria infantil les exposicions ambientals, especialment els contaminants químics i el medi urbà, durant les primeres etapes de la vida. En aquesta Tesi primer vam revisar l’evidència actual del paper de l’exposició prenatal a contaminants químics, principalment contaminants orgànics, sobre la funció pulmonar durant la infància. A continuació, vam explorar les associacions entre l’exposició prenatal a contaminants químics, principalment compostos organoclorats i bisfenols, i la salut respiratòria infantil mitjançant 8 estudis de cohort de naixement europeus. Per últim, vam utilitzar una gran base de dades longitudinal, el Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària, per establir una nova cohort de naixement mitjançant la vinculació de la història clínica electrònica de pares i fills. Els resultats d'aquesta Tesi mostren que 1) L’evidència sobre l'exposició prenatal a contaminants orgànics sobre la funció pulmonar infantil, especialment compostos organoclorats i bisfenols, és limitada. 2) L'exposició prenatal a p,p′-diclorodifenildicloroetilè (p, p′-DDE) és freqüent i pot disminuir la funció pulmonar durant la infància. 3) L’exposició prenatal al bisfenol A és freqüent i s’associa amb un major risc de sibilàncies i asma entre les nenes en edat escolar. 4) L’entorn urbà durant l’embaràs, principalment la contaminació atmosfèrica, el soroll del trànsit i la disponibilitat d’espais blaus, poden afectar la salut respiratòria durant la infància. 5) Hem vinculat amb èxit la història clínica electrònica de 719.858 nens nascuts del 2005 al 2018 amb les d’almenys un dels potencials progenitors al Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària. En conclusió, l’exposició prenatal a compostos organoclorats, bisfenol A i a exposicions del medi urbà és freqüent i influeix en la salut respiratòria dels infants. Aquesta Tesi posa en relleu que la identificació precoç dels determinants ambientals de la salut respiratòria infantil és de màxima importància, atès el seu efecte a llarg termini sobre les malalties al llarg de la vida, i proporciona una nova gran cohort de naixement creada a partir de la vinculació de la història clínica electrònica de pares i fills.
dc.format application/pdf
dc.format 290 p.
dc.language.iso eng
dc.rights ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Early life environmental exposures and childhood respiratory health
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2021-10-25T16:13:16Z
dc.subject.keyword Prenatal exposure
dc.subject.keyword Lung function
dc.subject.keyword Asthma
dc.subject.keyword Wheezing
dc.subject.keyword Children
dc.subject.keyword Exposició prenatal
dc.subject.keyword Funció pulmonar
dc.subject.keyword Asma
dc.subject.keyword Sibilàncies
dc.subject.keyword Infants
dc.subject.keyword 616.2


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking