Estadístiques de cerques per Any: 2009 Num.: 7 Edició en anglès

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 type_keyword:Peer-reviewed Article 6 11,76% 0,00
2 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 6 11,76% 0,00
3 author_keyword:Marcos, Mari-Carmen 5 9,80% 0,00
4 author_keyword:Pedraza, Rafael 5 9,80% 0,00
5 author_keyword:Ribera, Mireia 5 9,80% 0,00
6 dateIssued_keyword:2009 5 9,80% 0,00
7 type_keyword:Article revisat per persones expertes 5 9,80% 0,00
8 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 5 9,80% 0,00
9 author_keyword:Codina, Lluís 4 7,84% 0,00
10 author_keyword:Rodríguez Martínez, Ruth 4 7,84% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
51 100,00% 0,00