Welcome to the UPF Digital Repository

Traducció al català i anàlisi de la llengua col·loquial a «Il Comandante» de Karen Köhler

Show simple item record

dc.contributor.author Menéndez-Arango Estévez, Sofía
dc.date.accessioned 2021-02-16T11:19:46Z
dc.date.available 2021-02-16T11:19:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/46497
dc.description Treball de fi de grau en Traducció i Interpretació. Tutor: Miquel Cabal Guarro.
dc.description.abstract El registre col·loquial ha estat i és encara un terreny poc explorat de la llengua literària catalana, entre altres raons, per les de caire històric. Això ha provocat que, avui en dia, el català col·loquial no aconsegueixi una conciliació entre la pluralitat de dialectes i manqui completament de caràcter unitari. Com a conseqüència d'això, en la reproducció de la llengua col·loquial s’ha tendit a l’estandardització i la correcció de girs considerats normativament incorrectes. En la traducció, s’ha neutralitzat la caracterització de la llengua de partida. Així doncs, aquest treball té com a objectiu visibilitzar el català col·loquial i motivar i contribuir a l’estudi d’aquest registre. A través de la traducció de «Il Comandante» de Karen Köhler, del recull de contes Wir haben Raketen geangelt, es planteja trobar el punt de convergència dels diferents dialectes del català en una traducció que no neutralitzi els usos normativament erronis, propis de la llengua col·loquial. Això s’ha provat d’aconseguir per mitjà de la selecció de característiques unificadores de la llengua col·loquial i la desestimació d’usos que caracteritzen varietats geolectals concretes.
dc.description.abstract El registro coloquial ha sido y es aún un terreno poco explorado de la lengua literaria catalana, entre otras razones, por causas históricas. Eso ha provocado que, hoy en día, el catalán coloquial no consiga una conciliación entre la pluralidad de dialectos y carezca completamente de carácter unitario. Como consecuencia de ello, en la reproducción de la lengua coloquial, se ha tendido a la estandarización y la corrección de giros considerados normativamente incorrectos. En la traducción, se ha neutralizado la caracterización de la lengua de partida. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo visibilizar el catalán coloquial y motivar y contribuir al estudio de este registro. A través de la traducción de «Il Comandante» de Karen Köhler, del libro de cuentos Wir haben Raketen geangelt¸ se plantea encontrar el punto de convergencia de los diferentes dialectos del catalán en una traducción que no neutralice los usos normativamente erróneos, propios de la lengua coloquial. Se ha intentado conseguir por medio de la selección de características unificadores de la lengua coloquial y la desestimación de usos que caracterizan variedades geolectales concretas.
dc.description.abstract Colloquial register has been and it still is an unexplored language area of the Catalan literary language for historical reasons, among others. This caused that nowadays colloquial Catalan doesn’t achieve a balance between the plurality of dialects and lacks a unified nature. As a consequence, the colloquial language imitation has had the tendency to standardize and correct expressions considered normatively incorrect. In translation, characterization of the source language has been neutralized. Therefore, this paper aims to raise awareness of colloquial Catalan and to motivate and contribute to its study. Through the translation of «Il Comandante» written by Karen Köhler, from Wir haben Raketen geangelt storybook, we pose to find a focal point for the different Catalan dialects in a translation that does not neutralize the normative wrong uses of the colloquial register. We tried to achieve this goal thanks to the selection of unifying characteristics of the colloquial language and the dismissal of uses that characterizes specific geolectal varieties.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title Traducció al català i anàlisi de la llengua col·loquial a «Il Comandante» de Karen Köhler
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Català col·loquial
dc.subject.keyword Llengua col·loquial
dc.subject.keyword Traducció literària
dc.subject.keyword Karen Köhler
dc.subject.keyword «Il Comandante»
dc.subject.keyword Catalán coloquial
dc.subject.keyword Lengua coloquial
dc.subject.keyword Traducción literaria
dc.subject.keyword Colloquial Catalan
dc.subject.keyword Coloquial Language
dc.subject.keyword Literary translation
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking