Welcome to the UPF Digital Repository

La gestió lingüística com a eina d’ajuda per a la molt petita empresa: el cas d’Oleum Naturale

Show simple item record

dc.contributor.author Fabregat Riesco, Mar
dc.date.accessioned 2021-02-08T14:14:35Z
dc.date.available 2021-02-08T14:14:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/46390
dc.description Treball de fi de grau en Llengües aplicades. Tutora: Judit Feliu Cortès.
dc.description.abstract Des de la globalització, el sector empresarial s’ha vist immers en un creixement sense precedents que ha transformat els models tradicionals. A més, l’ús de la xarxa s’ha convertit en una eina de comunicació fonamental per a qualsevol classe d’empresa, també per a les més petites. En tot aquest intercanvi constant d’informació, el multilingüisme és un dels elements clau a l’hora d’aconseguir l’èxit empresarial. Disposar d’una bona gestió lingüística hauria d’estar entre les prioritats tant de les grans multinacionals com també de les pimes. L’objectiu principal del treball és analitzar la gestió lingüística de l’empresa Oleum Naturale orgànic per tal de detectar si compleix la normativa de política lingüística, així com les mancances en matèria de llengua dels seus principals canals de comunicació, la pàgina web i les xarxes socials. Per tal de respondre a les necessitats detectades tenint en compte la legislació vigent i les característiques de l’empresa, s’ha proposat una nova pàgina web multilingüe, on totes les mancances lingüístiques han quedat resoltes. A més a més, aquesta eina digital es presenta en les quatre llengües més freqüents entre els clients, així com amb un disseny molt més accessible i atractiu que permetrà oferir un espai de qualitat als usuaris.
dc.description.abstract Desde la globalización, el sector empresarial se ha visto inmerso en un crecimiento sin precedentes que ha transformado los modelos tradicionales. Además, el uso de la red se ha convertido en una herramienta de comunicación fundamental para cualquier tipo de empresa, también para las más pequeñas. En todo este intercambio constante de información, el multilingüismo es uno de los elementos clave para conseguir el éxito empresarial. Disponer de una buena gestión lingüística debería estar entre las prioridades tanto de las grandes multinacionales como también de las pymes. El objetivo principal de este trabajo es analizar la gestión lingüística de la empresa Oleum Naturale orgánico para detectar si cumple la normativa de política lingüística, así como las carencias en materia de lengua de sus principales canales de comunicación, la página web y las redes sociales. Para responder a las necesidades detectadas teniendo en cuenta la legislación vigente y las características de la empresa, se ha propuesto una nueva página web multilingüe, donde todas las carencias lingüísticas han quedado resueltas. Además, esta herramienta digital se presenta en las cuatro lenguas más frecuentes entre los clientes, así como con un diseño mucho más accesible y atractivo que permitirá ofrecer un espacio de calidad a los usuarios.
dc.description.abstract Since globalization, the business sector has been immersed in unprecedented growth that has transformed traditional models. In addition, the use of the Internet has become a fundamental communication tool for any kind of business, even for the smallest ones. Throughout this constant exchange of information, multilingualism is one of the key elements in achieving business success. Having a good language management should be a priority not only for multinationals but also for small and medium-sized companies (SMEs). The main objective of the present work is to analyze the linguistic management of the company Oleum Naturale orgànic in order to detect if it complies with the language policy regulations, as well as the language weaknesses of its main communication channels, the website and the Social Networks. Taking into account the current legislation, the company characteristic’s and so as to respond to detected needs, a new multilingual website has been proposed, where all the linguistic weaknesses have been resolved. In addition, this digital tool is available in the four most common languages of the customers and it is also presented in a much more accessible and attractive way, that will offer a quality space to users.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title La gestió lingüística com a eina d’ajuda per a la molt petita empresa: el cas d’Oleum Naturale
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Globalització
dc.subject.keyword Multilingüisme
dc.subject.keyword Gestió lingüística
dc.subject.keyword Empresa
dc.subject.keyword PIME
dc.subject.keyword Globalización
dc.subject.keyword Multilingüismo
dc.subject.keyword Gestión lingüística
dc.subject.keyword Empresa
dc.subject.keyword PYME
dc.subject.keyword Globalisation
dc.subject.keyword Multilingualism
dc.subject.keyword Linguistic management
dc.subject.keyword Business
dc.subject.keyword SMEs
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking