Welcome to the UPF Digital Repository

El gest com a facilitador i precursor del desenvolupament del llenguatge

Show simple item record

dc.contributor.author Esteve Gibert, Núria
dc.contributor.author Igualada, Alfonso
dc.contributor.author Prieto Vives, Pilar, 1965-
dc.date.accessioned 2020-05-05T09:31:49Z
dc.date.available 2020-05-05T09:31:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Esteve Gibert N, Igualada A, Prieto P. El gest com a facilitador i precursor del desenvolupament del llenguatge. Llengua, Societat i Comunicació. 2019;17:26-41. DOI: 10.1344/LSC-2019.17.4
dc.identifier.issn 1697-5928
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/44417
dc.description.abstract Els estudis sobre desenvolupament del llenguatge típicament s'han centrat en l'anàlisi de la parla. Tanmateix, hi ha altres elements comunicatius que són una peça fonamental en la comunicació i cognició humanes: els gestos. Aquests elements visuals estan íntimament integrats amb la parla des del punt de vista temporal i des del punt de vista semanticopragmàtic, i fan que es pugui parlar del llenguatge i la comunicació com uns fets multimodal. En aquest article posem a l'abast dels lectors un resum dels estudis més recents sobre adquisició del llenguatge des d'una perspectiva multimodal, tot i emfasitzant el rol dels gestos com a facilitadors i precursors del llenguatge no només en les etapes més primerenques sinó també en etapes de desenvolupament pragmàtic més tardà. Els estudis demostren que el gest és un component central de l'adquisició del llenguatge i que actua com a precursor i predictor de l’aprenentatge del vocabulari, de la sintaxi, així com del desenvolupament pragmàtic i discursiu. Finalment apuntem les àrees de recerca més actuals i innovadores i el possible impacte d'aquesta recerca en l'àmbit de la rehabilitació del llenguatge.
dc.description.abstract Los estudios sobre desarrollo del lenguaje típicamente se han centrado en el análisis del habla. Sin embargo, hay otros elementos comunicativos que son una pieza fundamental en la comunicación y cognición humanas: los gestos. Estos elementos visuales están íntimamente integrados con el habla desde el punto de vista temporal y desde el punto de vista semanticopragmàtic, y hacen que se pueda hablar del lenguaje y la comunicación como unos hechos multimodales. En este artículo ponemos al alcance de los lectores un resumen de los estudios más recientes sobre adquisición del lenguaje desde una perspectiva multimodal, aunque enfatizando el rol de los gestos como facilitadores y precursores del lenguaje no sólo en las etapas más tempranas sino también en etapas de desarrollo pragmático más tardío. Los estudios demuestran que el gesto es un componente central de la adquisición del lenguaje y que actúa como precursor y predictor del aprendizaje del vocabulario, de la sintaxis, así como del desarrollo pragmático y discursivo. Finalmente apuntamos las áreas de investigación más actuales e innovadoras y el posible impacto de esta investigación en el ámbito de la rehabilitación del lenguaje.
dc.description.abstract Language development studies have typically focused on speech analysis. However, there are other communicative elements that are a fundamental piece in human communication and cognition: gestures. These visual elements are intimately integrated with speech from a temporal point of view and from a semanticopragmatic point of view, and make it possible to speak of language and communication as multimodal facts. In this article we provide readers with a summary of the most recent studies on language acquisition from a multimodal perspective, although emphasizing the role of gestures as facilitators and precursors of language not only in the earliest stages but also in later stages of pragmatic development. Studies show that gesture is a central component of language acquisition and that it acts as a precursor and predictor of vocabulary learning, syntax, pragmatic and discursive development. Finally, we point out the most current and innovative areas of research and the possible impact of this research in the field of language rehabilitation.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de Barcelona
dc.relation.ispartof Llengua, Societat i Comunicació. 2019;17:26-41
dc.rights Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title El gest com a facilitador i precursor del desenvolupament del llenguatge
dc.title.alternative El gesto como facilitador y precursor del desarrollo del lenguaje
dc.title.alternative Gesture as a facilitator and precursor of language development
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.1344/LSC-2019.17.4
dc.subject.keyword Gest
dc.subject.keyword Modalitat gestual
dc.subject.keyword Adquisició lingüística inicial
dc.subject.keyword Precursors del llenguatge
dc.subject.keyword Comunicació multimodal
dc.subject.keyword Gesto
dc.subject.keyword Modalidad gestual
dc.subject.keyword Adquisición lingüística inicial
dc.subject.keyword Precursores del lenguaje
dc.subject.keyword Comunicación multimodal
dc.subject.keyword Gesture
dc.subject.keyword Gestural modality
dc.subject.keyword Initial linguistic acquisition
dc.subject.keyword Language precursors
dc.subject.keyword Multimodal communication
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking