Welcome to the UPF Digital Repository

Ideología, violencia de género y prensa en Facebook: cómo comunican los diarios las noticias sobre la violencia contra las mujeres a través de las redes sociales

Show simple item record

dc.contributor.author Torre, Laura
dc.contributor.other Ribas Bisbal, Montserrat
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del llenguatge
dc.date.accessioned 2020-05-13T01:25:21Z
dc.date.available 2020-05-13T01:25:21Z
dc.date.issued 2019-11-13
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/668113
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/43151
dc.description.abstract Esta tesis investiga los discursos periodísticos sobre la violencia de género de tres periódicos españoles y tres italianos, en sus páginas Facebook. Analizamos la ideología, para investigar si estas noticias remiten a una perspectiva ideológica social sobre la violencia machista o a una patriarcal. Teniendo en cuenta dos aspectos centrales de las redes sociales, la multimodalidad y la interacción de los usuarios, analizamos los discursos verbales y las imágenes que los acompañan. Consideramos también los comentarios de los usuarios-lectores, como manifestación del periodismo ciudadano y como textos que pueden reflejar la ideología de los periódicos. Adoptamos la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso, desde una mirada lingüístico-discursiva y otra periodística, dando centralidad al aspecto cognitivo. Obviamente, el análisis se desarrolla desde una perspectiva metodológica por un lado lingüístico-cognitiva y semiótica, por el otro analítico-periodística, centrada en la teoría del framing. Asimismo, adoptamos un planteamiento de análisis según una epistemología feminista, hablando de víctimas y agresores. Los resultados demuestran que en la prensa española y en la italiana persiste una representación de la violencia de género según una ideología de tipo patriarcal, si bien no faltan elementos discursivos que hacen inferir una perspectiva social. Asimismo, se demuestra que la ideología de los discursos de los diarios tiene efectos en los discursos de los usuarios-lectores. Por último, considerando los discursos de los periódicos y los de los comentarios, vemos que existen diferencias entre los discursos españoles e italianos en la representación de la figura de las víctimas y de los agresores.
dc.description.abstract This thesis investigates the journalistic discourses about gender violence of three Spanish newspapers and three Italian ones, on their Facebook pages. We analyze the ideology, in order to investigate if this kind of news refers to an ideological social perspective about gender violence or to a patriarchal one. Taking into account two central aspects of social networks, multimodality and users’ interaction, we analyze the verbal discourses and the pictures that go with them. We consider also the users’ comments, looking at them as a manifestation of the citizen journalism and as texts that can reflect the newspapers’ ideology. We adopt the perspective of the Critical Discourse Analysis, through a linguistic-discursive perspective and a journalistic one, giving centrality to the cognitive aspect. Obviously, the analysis develops through a methodological perspective on one hand with linguistic-cognitive and semiotic aspects, on the other hand with analytic journalistic aspects, focused on the framing theory. Furthermore, we adopt an analytical approach through a feminist epistemology, talking about victims and aggressors. The results show that the Spanish and the Italian press still reveal a representation of the gender violence through a patriarchal ideology, even though they also have discursive elements from which we can infer a social perspective. Also, it is demonstrated that the ideology of newspapers discourses has effects on the users’ comments. Finally, taking into account the newspapers discourses and the users’ ones, we see that there are differences between Spanish discourses and Italian ones in the representation of victims and aggressors.
dc.description.abstract Aquesta tesi investiga els discursos periodístics sobre la violència de gènere de tres diaris espanyols i tres italians, en les seves pàgines Facebook. Analitzem la ideologia, per investigar si aquestes notícies remeten a una perspectiva ideològica social sobre la violència masclista o a una patriarcal. Tenint en compte dos aspectes centrals de les xarxes socials, la multimodalidat i la interacció dels usuaris, analitzem els discursos verbals i les imatges que els acompanyen. Considerem també els comentaris dels usuaris-lectors, com a manifestació del periodisme ciutadà i com a textos que poden reflectir la ideologia dels diaris. Adoptem la perspectiva de l'Anàlisi Crítica del Discurs, des d'una mirada lingüística-discursiva i una altra de periodística, donant centralitat a l'aspecte cognitiu. Òbviament, l'anàlisi es desenvolupa des d'una perspectiva metodològica d'una banda lingüística-cognitiva i semiòtica, i de l'altra analítico-periodística, centrada en la teoria del framing. Adoptem, també, un plantejament epistemológic feminista, parlant de víctimes i agressors. Els resultats demostren que en la premsa espanyola i en la italiana persisteix una representació de la violència de gènere segons una ideologia de tipus patriarcal, si bé no falten elements discursius que permeten inferir una perspectiva social. Així mateix, es demostra que la ideologia dels discursos dels diaris té efectes en els discursos dels usuaris-lectors. Finalment, considerant els discursos dels diaris i els dels comentaris, veiem que existeixen diferències entre els discursos espanyols i italians en la representació de la figura de les víctimes i dels agressors.
dc.format application/pdf
dc.format 1073 p.
dc.language.iso spa
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Ideología, violencia de género y prensa en Facebook: cómo comunican los diarios las noticias sobre la violencia contra las mujeres a través de las redes sociales
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2020-05-11T01:00:13Z
dc.subject.keyword Periodismo
dc.subject.keyword Violencia de género
dc.subject.keyword Redes sociales
dc.subject.keyword Facebook
dc.subject.keyword Análisis Crítico del Discurso
dc.subject.keyword Framing
dc.subject.keyword Journalism
dc.subject.keyword Violence against women
dc.subject.keyword Social networks
dc.subject.keyword Critical Discourse Analysis
dc.subject.keyword Periodisme
dc.subject.keyword Violencia masclista
dc.subject.keyword Xarxes socials
dc.subject.keyword Anàlisi Crítica del Discurs
dc.subject.keyword 81


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking