Welcome to the UPF Digital Repository

Traducció al català i anàlisi de Luciérnagas, una novel·la d’Ana María Matute

Show simple item record

dc.contributor.author Geli Anticó, Rut
dc.date.accessioned 2019-12-02T10:52:50Z
dc.date.available 2019-12-02T10:52:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/43052
dc.description Treball de fi de grau en Traducció i Interpretació. Tutora: Mariona Barrera.
dc.description.abstract El procés de traducció entre el català i el castellà és un tema d’interès, ja que totes dues llengües es parlen a Catalunya i estan en contacte constantment. Tot i això, no hi ha gaire recerca sobre aquest tema i sovint es defensa que no cal traduir les obres escrites en castellà, perquè tots els catalanoparlants les poden entendre. L’objectiu d’aquest treball és defensar la traducció en català, ja que és un recurs per normalitzar una llengua minoritària. Per tant, es proposa una traducció del castellà al català de la novel·la Luciérnagas, d’Ana María Matute. Matute (1925-2014) és considerada un dels millors escriptors en llengua castellana, i Luciérnagas, a més de ser una obra meravellosa, és un retrat fidel de la Guerra Civil Espanyola. La metodologia ha consistit, en primer lloc, en una recerca relativa a l’estil literari de Matute, ja que la seva lírica és una de les principals dificultats en la traducció al català. La traducció ha de ser molt precisa i ha d’evitar les interferències del castellà. A continuació, es fa una anàlisi dels aspectes lingüístics més importants i es justifiquen les tècniques de traducció emprades. Aquest treball aporta una traducció única d’una novel·la única, ja que va ser una obra innovadora als anys 50, també compara diversos aspectes del català i del castellà, i contribueix a la normalització del català.
dc.description.abstract El proceso de traducción entre catalán y castellano es un tema de interés, ya que las dos lenguas se hablan en Cataluña y están constantemente en contacto. Aun así, no hay mucha investigación sobre el tema y a menudo hay quien defiende que no es necesario traducir las obras escritas en castellano, pues todos los catalanohablantes las pueden entender. El objetivo de este trabajo es defender la traducción en catalán, puesto que es un recurso para normalizar una lengua minoritaria. Por lo tanto, se propone una traducción del castellano al catalán de la novela Luciérnagas, de Ana María Matute. Matute (1925-2014) es considerada uno de los mejores escritores en lengua castellana, y Luciérnagas, además de ser una obra maravillosa, es un fiel retrato de la Guerra Civil Española. La metodología ha consistido, en primer lugar, en una investigación del estilo literario de Matute, pues su lírica es una de las principales dificultades en la traducción al catalán. La traducción tiene que ser muy precisa y evitar las interferencias del castellano. A continuación, se hace un análisis de los aspectos lingüísticos más importantes y se justifican las técnicas de traducción utilizadas. Este trabajo aporta una traducción única de una novela única, ya que fue una obra innovadora en los años 50, también compara varios aspectos del catalán y el castellano, y contribuye a la normalización del catalán.
dc.description.abstract The translation process between Catalan and Spanish is a subject of great interest, as both languages are spoken in Catalonia and are constantly in contact. However, there isn’t much research focused on this matter and it is often claimed it isn’t necessary to translate a work written in Spanish, as all Catalan people can understand it. The aim of this paper is to stand for Catalan translation, as it is a way of normalizing a minority language. To do so, a translation from Spanish into Catalan of the novel Luciérnagas by Ana María Matute is proposed. Matute (1925-2014) is one of the greatest Spanish writers of all time, and Luciérnagas is not only a wonderful work but also a true portrait of the Spanish Civil War. The methodology has consisted, firstly, of research on Matute’s literary style, as its poetry is one of the main difficulties of the translation into Catalan. The translation must be very accurate and avoid all Spanish interferences. Afterwards, an analysis of the most important linguistic aspects is made, and the chosen translation techniques are justified. This paper provides a unique translation of a unique novel, as it was an innovative work during the 50s in Spain, it also compares many Spanish and Catalan features, and contributes to the normalization of Catalan.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title Traducció al català i anàlisi de Luciérnagas, una novel·la d’Ana María Matute
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Castellà
dc.subject.keyword Català
dc.subject.keyword Traducció literària
dc.subject.keyword Castellano
dc.subject.keyword Catalán
dc.subject.keyword Traducción literaria
dc.subject.keyword Spanish
dc.subject.keyword Catalan
dc.subject.keyword Literary translation
dc.subject.keyword Matute, Ana María. Luciérnagas
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking