Welcome to the UPF Digital Repository

Traducció al català i anàlisi de La chica zombie, una novel·la juvenil de Laura Fernández

Show simple item record

dc.contributor.author Balagueró Bagué, Noemí
dc.date.accessioned 2019-12-02T10:31:53Z
dc.date.available 2019-12-02T10:31:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/43050
dc.description Treball de fi de grau en Traducció i Interpretació. Tutora: Mariona Barrera.
dc.description.abstract La traducció del col·loquial en la direcció castella-catala es troba sovint en el punt de mira perque hi ha qui considera que el catala no disposa d'un parlar col·loquial propi sinó que es nodreix basicament del col·loquial castellà, pel fet que les dues llengües conviuen en un context de bilingüisme en que la segona és la dominant. L'objectiu d'aquest estudi és, d'una banda, comprendre la intenció de l'obra de Laura Fernández i el marc en que se situa la traducció i, de l'altra, tractar les possibles solucions i estratègies que es poden emprar per traslladar les formes al català. La metodologia s'ha basat, en primer lloc, en la contextualització i traducció d'un fragment de l'obra que permetés analitzar alguns deis aspectes més interessants i, en segon lloc, en l'anàlisi de les propostes més rellevants, així com del paper de la normativa en tot aquest procés. Les conclusions permeten deduir que la tasca del traductor a l'hora de dur a terme una traducció d'aquestes característiques implica una visió crítica que va més enlla de conèixer el funcionament de les dues llengües. Aquest pot ser un enfocament per a posteriors treballs, ja que, en l'ambit del col·loquial català, encara hi ha molt de terreny per explorar.
dc.description.abstract La traducción del coloquial en la dirección castellano-catalán se encuentra a menudo en el punto de mira porque hay quien considera que el catalán no dispone de un habla coloquial propia, sino que se nutre básicamente del coloquial castellano, por el hecho de que ambas lenguas conviven en un contexto de bilingüismo en el que la segunda es la dominante. El objetivo de este estudio es, por un lado, comprender la intención de la obra de Laura Fernández y el marco en el que se sitúa la traducción y, por otro lado, tratar las posibles soluciones y estrategias que se pueden usar para trasladar las formas al catalán. La metodología se ha basado, en primer lugar, en la contextualización y traducción de un fragmento de la obra que permitiera analizar algunos de los aspectos más interesantes y, en segundo lugar, en el análisis de las propuestas más relevantes, así como del papel de la normativa en todo este proceso. Las conclusiones permiten deducir que la tarea del traductor a la hora de realizar una traducción de estas características implica una visión crítica que va más allá de conocer el funcionamiento de ambas lenguas. Este puede ser un enfoque para posteriores trabajos, ya que, en el ámbito del coloquial catalán, aún hay mucho terreno por explorar.
dc.description.abstract Colloquial language translation from Spanish into Catalan is often in the spotlight, as it is commonly thought that Catalan does not possess its own colloquial language but it is nourished mainly from the Spanish one since both languages coexist in a bilingual context in which Spanish plays a dominant role. The aim of this study is, on the one hand, to comprehend the intention and the setting of Laura Fernández's novel and, on the other hand, to address which solutions and strategies can be used to translate certain forms into Catalan. The methodology consists, firstly, in the translation of a fragment of the novel which allows a deeper analysis on various interesting aspects and, secondly, in the analysis of the most noteworthy translation problems, as well as the role the normative plays throughout the process. The results show that the translator's task when tackling with a translation between these two languages implies a critica) vision that goes beyond the mere fact of understanding how both languages work. This could be a good approach for later research, since, in the field of colloquial Catalan there is still a lot to explore.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title Traducció al català i anàlisi de La chica zombie, una novel·la juvenil de Laura Fernández
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Traducció
dc.subject.keyword Col·loquial
dc.subject.keyword Català
dc.subject.keyword Castellà
dc.subject.keyword Traducción
dc.subject.keyword Coloquial
dc.subject.keyword Catalán
dc.subject.keyword Castellano
dc.subject.keyword Translation
dc.subject.keyword Colloquial
dc.subject.keyword Catalan
dc.subject.keyword Spanish
dc.subject.keyword Laura Fernández
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking