Welcome to the UPF Digital Repository

L’avaluació de la reestandardització del català: la definició del problema

Show simple item record

dc.contributor.author Costa Carreras, Joan
dc.date.accessioned 2019-07-04T08:55:19Z
dc.date.available 2019-07-04T08:55:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Costa Carrera J. L’avaluació de la reestandardització del català: la definició del problema. Treballs de Sociolingüística Catalana. 2019;(29):155-69. DOI: 10.2436/20.2504.01.156
dc.identifier.issn 0211-0784
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/41933
dc.description.abstract Aquest treball s’emmarca en la nostra recerca sobre avaluació de la reestandardització del català (Costa, 2016, 2019, i en premsa a i b). Aquesta recerca intenta explorar fins a quin punt les noves ortografia i gramàtica catalanes (IEC, 2016 i 2017) es poden avaluar com ho són la planificació de la terminologia i la política i la planificació lingüístiques. En aquest treball s’exposa una anàlisi dels documents de presentació de la reestandardització oficial del català, d’acord amb un model d’avaluació de la planificació terminològica (Fathi, 2017) i un d’avaluació de la política i la planificació lingüístiques (Gazzola, 2014). Després de recordar el model d’estandardització de Haugen (1983) amb conceptes complementaris de Cooper (1989), Garvin (1992), Lamuela (1994), Branchadell (2001) i Cerruti, Crocco i Marzo (2017), aquest model s’aborda a partir de les perspectives de Fathi (2017) i Gazzola (2014), amb exemples del que s’ha fet en la reestandardització oficial del català. Les principals contribucions originals d’aquest treball són aquesta anàlisi del model de Haugen a partir dels models d’avaluació de Fathi i Gazzola i l’exposició de com l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) aborda explícitament la definició del problema que la reestandardització hauria de solucionar.
dc.description.abstract This study is set within the framework of our research evaluating the restandardisation of Catalan (Costa, 2016, 2019, and in press-a and in press-b). The purpose of this research is to explore the extent to which the new Catalan spelling and grammar (IEC, 2016 and 2017) can be evaluated in the same way as terminology planning or linguistic policy and planning. This paper makes an analysis of the documents presenting the official restandardisation of Catalan, according to a terminology planning evaluation model (Fathi, 2017) and a linguistic policy and planning evaluation model (Gazzola, 2014). After recalling the standardisation model of Haugen (1983) with supplementary concepts of Cooper (1989), Garvin (1992), Lamuela (1994), Branchadell (2001), and Cerruti, Crocco and Marzo (2017), this model is approached from the standpoints of Fathi (2017) and Gazzola (2014), with examples of what has been done in the official restandardisation of Catalan. The foremost original contributions of this study are this analysis of the Haugen model on the basis of the evaluation models of Fathi and Gazzola, and the description of how IEC explicitly approaches the definition of the problem which the restandardisation should solve.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Institut d’Estudis Catalans
dc.relation.ispartof Treballs de Sociolingüística Catalana. 2019;(29):155-69. DOI: 10.2436/20.2504.01.156
dc.rights Llicència Creativa Commons de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
dc.title L’avaluació de la reestandardització del català: la definició del problema
dc.title.alternative The evaluation of Catalan restandardisation: defining the problem
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.156
dc.subject.keyword Avaluació de la planificació terminològica
dc.subject.keyword Avaluació de la política i la planificació lingüístiques
dc.subject.keyword Avaluació de la reestandardització
dc.subject.keyword Català
dc.subject.keyword Planificació de corpus
dc.subject.keyword Terminology planning evaluation
dc.subject.keyword Language policy and planning evaluation
dc.subject.keyword Restandardisation evaluation
dc.subject.keyword Catalan
dc.subject.keyword Language corpus planning
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking