Welcome to the UPF Digital Repository

La veu de l'alumnat en l'establiment de les normes a l'aula

Show simple item record

dc.contributor.author Grau Esteve, Berta
dc.date.accessioned 2019-06-14T12:08:59Z
dc.date.available 2019-06-14T12:08:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/41761
dc.description Treball fi de màster de l’especialitat de Ciències naturals. Màster de Formació del professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC
dc.description Tutora: Nora Pérez
dc.description Mentor: Albert Poveda
dc.description.abstract Els problemes de conducta han augmentant en els últims anys i representen en l’actualitat un dels reptes més importants als quals s’enfronten els sistemes educatius. Es tracta d’una preocupació creixent per part dels mestres i professors, ja que provoca sèries repercussions en el procés d’ensenyament-aprenentatge i representa una font important d’estrès pels i per les docents. Aquest treball persegueix l’objectiu de millorar el clima de l’aula a través de la participació de l’alumnat en l’establiment de les normes i les conseqüències així com realitzar un seguiment d’aquestes mitjançant les auto i les coavaluacions amb la finalitat última de millorar el procés d’ensenyamentaprenentatge. La intervenció proposada en aquest treball s’ha portat a terme durant el segon trimestre i els resultats parteixen de l’anàlisi i la triangulació de les dades obtingudes d’entrevistes, qüestionaris, resultats acadèmics i resultats de comportament. Aquesta intervenció demostra que la participació de l’alumnat en l’organització de la convivència a l’aula fa augmentar la seva implicació i el seu compromís. Alhora, el seguiment de les normes i les conseqüències establertes incrementa l’autoregulació de l’alumnat, generant sobretot un autocontrol. Finalment, tot aquest procés genera un millora en el clima d’aula repercutint positivament en l’aprenentatge.
dc.description.abstract Behaviour problems have increased in recent years and today they represent one of the most important challenges in educational systems. This is a growing concern, as it causes big impact in the teaching-learning process and represents a lot of stress to teachers. This project aims to improve class environment through the student participation in the establishment of the rules and consequences as well as to monitor them through auto and coavaluations, with the final purpose of improving the teachinglearning process. The suggested intervention was carried out during the second quarter and the results are based on the analysis and triangulation of the data obtained from interviews, questionnaires, academic results and behavioural results. This intervention demonstrates that the student participation in the classroom cohabitation organization increases their involvement and commitment. At the same time, monitoring the established rules and consequences increases the student selfregulation, increasing self-control. Finally, the project evolution generates an improvement in the classroom environment, which has a positive learning impact.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Sistema educatiu
dc.subject.other Ensenyament
dc.subject.other Aprenentatge
dc.title La veu de l'alumnat en l'establiment de les normes a l'aula
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking