Search Statistics for Any: 2012 Num.: 64

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2012 49 18,15% 0,00
2 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 46 17,04% 0,00
3 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 46 17,04% 0,00
4 author_keyword:Abelló Güell, Teresa 34 12,59% 0,00
5 type_keyword:##rt.metadata.pkp.peerReviewed## 32 11,85% 0,00
6 author_keyword:Fontanais, Reis 31 11,48% 0,00
7 author_keyword:Canet Aparisi, Teresa 23 8,52% 0,00
8 author_keyword:Escudero Gutiérrez, Antonio 17 6,30% 0,00
9 author_keyword:Arnabat, Ramon 16 5,93% 0,00
10 author_keyword:Moreno Julià, Xavier 12 4,44% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
270 100,00% 0,01