Welcome to the UPF Digital Repository

Neural mechanisms of abstract rule changes in speech : exploring phonologic and attentional constraints

Show simple item record

dc.contributor.author Monte Ordoño, Julia
dc.contributor.other Toro Soto, Juan Manuel
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2024-03-16T02:33:18Z
dc.date.available 2024-03-16T02:33:18Z
dc.date.issued 2018-12-13T17:10:08Z
dc.date.issued 2019-10-13T00:00:12Z
dc.date.issued 2018-04-13
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/664264
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/36096
dc.description.abstract L’extracció de regles de la parla és crucial per a l’adquisició del llenguatge. La present dissertació estudia el mecanisme d’aprenentatge de regles explorant com el cervell detecta regularitats rellevants dins del senyal lingüístic. Per tal de donar resposta a aquesta pregunta he seguit tres línies de recerca. En primer lloc m’he centrat en la detecció de canvis, tant superficials com estructurals, de les regles lingüístiques. Mitjançant l’estudi dels potencials evocats, aquesta primera línia explora les respostes neuronals desencadenades després d’una violació estructural. En segon lloc, he estudiat els efectes de la manipulació fonètica amb la intenció de descobrir si les respostes neuronals associades a l’aprenentatge de regles varien quan aquestes s’implementen sobre les vocals o sobre les consonants. És a dir, m’he centrat en avaluar com les diverses categories fonètiques poden donar lloc a respostes neuronals diverses. En tercer lloc, he explorat la detecció de regles en un context d’aprenentatge heterogeni per tal d’observar com poden ser descobertes les regles abstractes dins d’un senyal sorollós. En conjunt, els resultats obtinguts mostren que la manipulació d’ambdós factors, tant de les pistes fonològiques com del context d’aprenentatge, modula el procés d’extracció de regles. Més específicament, aquestes manipulacions podrien alterar les fonts d’informació que es prioritzen durant el processament de la parla. Finalment, la presència d’una pista diferenciadora del senyal (com les diferències en la freqüència d’aparició de diverses regles) podria facilitar el processament de múltiples sistemes estructurals dins d’un input lingüístic.
dc.description.abstract The extraction of abstract rules from speech is paramount for language acquisition. The present dissertation explores the processing of linguistic rules by studying how our brain discovers the relevant abstract regularities in the signal. In order to tackle this question I followed three lines of research. First I focused on the detection of surface and structural changes of speech rules that I explored using an ERP approach. The objective was to understand the neural responses that are triggered after abstract rule violations in speech. Second, I studied the effects of the phoneme manipulations. The aim was to discover whether the ERP signatures linked to rule learning differ when the target regularity is implemented over consonants or over vowels. That is, I focused on exploring how different phonetic categories might trigger different neural responses to rule violations. And third, I explored the detection of rules from a heterogeneous context studying how abstract rules might be discovered over a noisy signal. Overall, the results we observed suggest that the manipulation of both the phonologic cues and the context of learning modulate the rule extraction process. More specifically, the present dissertation shows that both the task presented to the listeners and the phonemic cues present in the signal affect the selection of relevant sources of information from the speech. Even more, the experiments reported here show that the presence of a clear differentiating cue in the signal (such as the frequency unbalance across rules), might enhance the processing of different rule systems from the speech input.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Biomedicina
dc.format 157 p.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Neural mechanisms of abstract rule changes in speech : exploring phonologic and attentional constraints
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2024-03-15T10:57:29Z
dc.subject.keyword Aprenentatge de regles
dc.subject.keyword Consonants
dc.subject.keyword Vocals
dc.subject.keyword Potencials evocats
dc.subject.keyword N400
dc.subject.keyword Rule learning
dc.subject.keyword Consonants
dc.subject.keyword Vowels
dc.subject.keyword ERP
dc.subject.keyword 80


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking