Welcome to the UPF Digital Repository

The Economic impact, location choices and assimilation of immigrants

Show simple item record

dc.contributor.author Albert, Christoph
dc.contributor.other Barnichon, Régis
dc.contributor.other Glitz, Albrecht Christian Ekkehard
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.accessioned 2024-03-16T02:34:56Z
dc.date.available 2024-03-16T02:34:56Z
dc.date.issued 2018-10-31T13:30:33Z
dc.date.issued 2018-10-31T13:30:33Z
dc.date.issued 2018-09-27
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/663489
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/35689
dc.description.abstract This dissertation consists of three self-contained essays. In the first chapter, I study the labor market impact of documented and undocumented immigration in a search model with non-random hiring that is parameterized based on wage and job finding rate gaps I find in US data. The model predicts that native workers benefit from undocumented immigration due to its strong job creation effect. In the second chapter, we document that immigrants in the US concentrate in large, expensive cities, where their earnings gap to natives is higher, and that they consume less local goods than natives. To explain these facts, we develop a quantitative spatial equilibrium model, in which immigrants consume a fraction of their income at their origin. The model suggests that by moving economic activity to more productive cities, immigration has led to an expansion in output per worker by around 0.3%. In the third chapter, we propose a unified framework that combines the approaches of the wage assimilation and the labor market impact literature by allowing both the accumulation of host country specific skills and general equilibrium effects to affect the relative wages of immigrants. We show that the latter can explain between 31% and 63% of the decline in entry wages experienced by the immigrant cohorts arriving in the US between the 1970s and the 1990s.
dc.description.abstract Aquesta tesi consta de tres assajos separats. En el primer capítol, estudio l’impacte en el mercat de treball de la immigració documentada i no documentada en un model de cerca amb la contractació no aleatòria que es parametritza en funció de les diferències del tipus de salaris i les tases de búsqueda de feina que he trobat utilitzant dades dels EUA. El model prediu que els treballadors natius es beneficien de la immigració indocu-mentada a causa del seu fort efecte en la creació de llocs de treball. En el segon capítol, documentem que els immigrants als Estats Units es concentren en ciutats grans i cos-toses, on la diferència d’ingressos amb els natius és més alta i que consumeixen menys béns locals que aquests. Per explicar aquests fets, desenvolupem un model d’equilibri espacial quantitatiu, en què els immigrants consumeixen una fracció dels seus ingressos en el seu origen. El model suggereix que, pel movient de l’activitat econòmica cap a ciutats més productives, la immigració ha suposat una expansió de la producció per tre-ballador de un 0,3%. En el tercer capítol, proposem un marc unificat que combina els enfocaments de l’assimilació salarial i la literatura d’impacte en el mercat de treball, ja que permet l’acumulació d’habilitats específiques en el país amfitrió i efectes d’equilibri general per afectar els salaris relatius dels immigrants. Mostrem que aquest últim pot explicar entre un 31% i un 63% del descens dels salaris d’ingressos experimentats per les generacions d’immigrants que arriben als EUA entre els anys 1970 i 1990.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Economia, Finances i Empresa
dc.format 154 p.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title The Economic impact, location choices and assimilation of immigrants
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2024-03-15T10:57:52Z
dc.subject.keyword Mercat de treball
dc.subject.keyword Labor market
dc.subject.keyword Immigrants
dc.subject.keyword 33


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking