Welcome to the UPF Digital Repository

Natural outdoor environments and adults' health : associations, effect modifiers and mediators

Show simple item record

dc.contributor.author Triguero Mas, Margarita, 1985-
dc.contributor.other Nieuwenhuijsen, Mark J.
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2018-06-14T01:25:17Z
dc.date.available 2018-06-14T01:25:17Z
dc.date.issued 2017-02-14
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/565926
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/34839
dc.description.abstract This thesis aims at (a) evaluating the association between natural outdoor environments (NOE) and health in adults and potential effect modifiers of this association, and (b) investigating the possible mechanism of this association. Data was derived from two cross-sectional studies (including a nested one) and one experimental study. Exposure assessment included residential NOE exposure, and contact with NOE (objectively measured with smartphones and event-based exposures). Health outcomes included mainly subjectively mental health. The potential effect modifier of gender, age, socioeconomic status, urbanisation degree/city and exposure time was evaluated. The possible mechanisms investigated were: (NOE) physical activity, stress/restoration, social contacts, noise, and air pollution. Results of the present work suggest that NOE exposure (both residential and contact with NOE) was positively associated with adults’ chronic health, mainly for green space and greenery, and specially for surrounding greenness. Event-based exposure to NOE was also positively associated to adults’ acute health effects. No strong conclusions could be drawn about groups of population that could benefit more from NOE exposure. Physical activity might not be a mediator of the NOE-health associations. Stress reduction/restoration and air pollution might be partial mediators of these associations. The relationship between NOE exposure -NOE physical activity could be modified by various factors. We highlight the limitations of existing studies in the field and provide recommendations for future research. In the meanwhile, urban planners and policy makers should consider all the mechanisms, targeting the entire population, and use “just green enough” strategies supported by anti-gentrification policies.
dc.description.abstract Els objectius d’aquesta tesi eren (a) avaluar l’associació entre entorns naturals exteriors (ENE) i la salut dels adults i el potencial efecte modificador d’aquesta associació i (b) investigar els possibles mecanismes d’aquesta associació. En la present tesi s’han utilitzat dades de dos estudis transversals (incloent un estudi niat) i un estudi experimental. L’estimació de l’exposició incloïa l’exposició residencial a ENE i el contacte amb ENE (mesurat objectivament amb smartphones i l’exposició basada-en-event). Els resultats en salut avaluats incloïen principalment la salut mental subjectiva. Els potencials modificadors d’efecte que es van explorar eren el gènere, l’edat, l’estat socioeconòmic, el nivell d’urbanització/la ciutat i el temps d’exposició. Els possibles mecanismes investigats eren: l’activitat física (en ENE), l’estrès/restauració, els contactes socials, el soroll i la contaminació atmosfèrica. Els resultats d’aquesta tesi suggereixen que l’exposició a ENE (tant residencial com el contacte amb l’ENE) estava associada positivament amb l’estat de salut dels adults a llarg termini. Les associacions es trobaven sobretot per espais verds i verdor, especialment el verdor circumdant. L’exposició basada-en-event als ENE estava associada positivament als efectes en salut en adults a curt termini. No es va poder concloure res sobre els grups de població que es podien beneficiar més de l’exposició als ENE. L’activitat física podria no ser un mediador de l’associació ENE-salut. La reducció de l’estrès, la restauració i la contaminació atmosfèrica podrien ser mediadors parcials de l’associació. La relació entre exposició a ENE i l’activitat física (en ENE) podria ser modificada per varis factors. Aquesta tesi recalca les limitacions dels estudis existents en el camp i proporciona recomanacions sobre recerca futura. Mentrestant, els planificadors urbans i els legisladors haurien de considerar tots els possibles mecanismes, dirigir-se a tota la població i utilitzar estratègies “només suficientment verdes” acompanyades per polítiques d’anti-gentrificació.
dc.format application/pdf
dc.format 479 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Natural outdoor environments and adults' health : associations, effect modifiers and mediators
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2018-06-12T06:59:24Z
dc.subject.keyword Natural outdoor environments
dc.subject.keyword Green space
dc.subject.keyword Physical activity
dc.subject.keyword Stress
dc.subject.keyword Air pollution
dc.subject.keyword Entorns naturals exteriors
dc.subject.keyword Espais verds
dc.subject.keyword Activitat física
dc.subject.keyword Estrés
dc.subject.keyword Contaminació atmosférica
dc.subject.keyword 614


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking