Premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en gènere

 

Amb l'objectiu de promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis per avançar en la igualtat de gènere, UPF Igualtat ha creat un premi per a recerques realitzades en temàtiques relacionades amb el gènere. Anteriorment Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre temes de gènere.

Recent Submissions