Welcome to the UPF Digital Repository

Wikipedia access and contribution: language choice in multilingual communities: a case study

Show simple item record

dc.contributor.author Soler-Adillon, Joan, 1978-
dc.contributor.author Freixa Font, Pere
dc.date.accessioned 2017-12-15T17:09:31Z
dc.date.available 2017-12-15T17:09:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Soler-Adillon J, Freixa P. Wikipedia access and contribution: language choice in multilingual communities: a case study. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura. 2017;(57):63-80. DOI: 10.5565/rev/analisi.3109
dc.identifier.issn 0211-2175
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/33516
dc.description.abstract This paper presents a study on language use in both accessing and contributing to Wikipedia in a context were users were expected to be able to read and write in at least three languages (Catalan, Spanish and English). Seventy-seven first-year audiovisual communication students made contributions to Wikipedia as part of the assessed work in the first-year course titled “Digital Culture.” Before and after writing Wikipedia articles, the students responded to two questionnaires that enquired about their language-related habits when using the site and about their language choice for contributing to it. The results show how some interesting facts and patterns appear between the languages known and used in editing. Students favor the English edition of Wikipedia when consulting it despite the fact that this is the language they assess themselves as being less proficient at in reading. More generally, our research shows that multilingual Wikipedia users move seamlessly from one language edition to another, thus refuting the cliché that relates minority languages with exclusively local and self-referential topics. In relation to this, it brings to light some correlations between the students’ identification with either one or two main languages, and how this influenced both their choice of language in editing. Wikipedia articles and the specific topics they decided to write about. Additionally, the study also offers relevant insight on what drives students to engage with such a task up to the point of making extra contributions to make sure their contributions might reach a larger audience.
dc.description.abstract Aquest article presenta un estudi sobre l’ús lingüístic en relació amb l’accés i la contribució a la Viquipèdia en un context on podem pressuposar que els usuaris poden accedir-hi en almenys tres llengües (català, espanyol i anglès). Un total de 77 estudiants de primer curs del grau de Comunicació Audiovisual van crear contingut per a la Viquipèdia com a partd’una activitat avaluada a l’assignatura La Cultura Digital. Abans i després d’escriure els seus articles, els estudiants van contestar sengles qüestionaris sobre els seus hàbits lingüístics en l’ús d’aquesta plataforma, com també sobre la llengua escollida per intervenir-hi. Els resultats mostren l’aparició d’alguns patrons interessants entre les llengües conegudes i les utilitzades per a la contribució. Els estudiants prefereixen la versió anglesa per a consultes en general, malgrat ser la llengua en la qual ells mateixos es jutgen amb menys capacitat lectora. En general, aquesta investigació mostra com els usuaris multilingües es mouen de forma habitual d’una edició a l’altra, de manera que es refuta el tòpic que relaciona les llengües minoritàries a la Viquipèdia amb temes exclusivament locals o autoreferencials. Respecte d’això, es mostren algunes correlacions entre la identificació per part dels estudiants amb una o dues llengües, i com aquest factor influeix en la seva decisió lingüística a l’hora d’editar i crear articles, així com en els temes sobre els quals decideixen escriure. Addicionalment, l’estudi també ofereix indicis rellevants sobre el que motiva els estudiants a comprometre’s amb aquest tipus de tasques fins al punt de contribuir, més enllà del que se’ls demanava, a l’objectiu de buscar que les seves aportacions arribessin a una audiència més gran.
dc.description.abstract Este artículo presenta un estudio sobre el uso lingüístico en el acceso y la contribución a la Wikipedia en un contexto donde se puede presuponer que los usuarios pueden acceder a la misma en, al menos, tres idiomas (catalán, español e inglés). Un total de 77 estudiantes de primer curso del grado de Comunicación Audiovisual crearon contenido para la Wikipedia como parte de una actividad evaluada en la asignatura La Cultura Digital. Antes y después de escribir sus artículos, los estudiantes respondieron a sendos cuestionarios sobre sus hábitos lingüísticos en el uso de dicha plataforma, así como sobre la lengua escogida para su intervención. Los resultados muestran la aparición de algunos patrones interesantes entre lenguas conocidas y usadas para la contribución. Los estudiantes prefieren la edición inglesa para consultas en general, a pesar de ser la lengua en que ellos mismos se ven con menos capacidad lectora. En general, esta investigación muestra cómo los usuarios multilingües se mueven de forma habitual de una edición a la otra, lo que rehúsa el tópico que relaciona las lenguas minoritarias en la Wikipedia con temas exclusivamente locales y autorreferenciales. Con relación a ello, se muestran algunas correlaciones entre la identificación por parte de los estudiantes con una o dos lenguas, y cómo este factor influencia en su decisión lingüística al editar y crear artículos, así como en los temas sobre los que decidieron escribir. Adicionalmente, el estudio también ofrece indicios relevantes sobre lo que motiva a los estudiantes a comprometerse con este tipo de tareas hasta el punto de contribuir más allá de lo que se les pedía, con el objetivo de buscar que sus aportaciones pudieran ser accesibles a una audiencia mayor.
dc.description.sponsorship Funding Project 1: “Interactive content and creation in multimedia information communication: audiences, design, systems and styles”. CSO2015-64955-C4-2-R (MINECO/FEDER). Spanish Ministry of Economy and Competitiveness. Funding Project 2: 68-Plaquid, 2015-2016; Creación y ampliación de artículos en la Wikipedia como herramienta docente y de evaluación. Pompeu Fabra University (Spain).
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Autònoma de Barcelona
dc.relation.ispartof Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura. 2017;(57):63-80.
dc.rights Creative Commons Reconeixement 3.0 Espanya
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.title Wikipedia access and contribution: language choice in multilingual communities: a case study
dc.title.alternative Accés i contribució a Viquipèdia: l’opció lingüística en comunitats multilingües: Un estudi de cas
dc.title.alternative Acceso y contribución a Wikipedia: la opción lingüística en comunidades multi- lingües: un estudio de caso
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.5565/rev/analisi.3109
dc.subject.keyword Multilingualism
dc.subject.keyword Linguistic choice
dc.subject.keyword Internet
dc.subject.keyword Information
dc.subject.keyword Competence
dc.subject.keyword University
dc.subject.keyword Students
dc.subject.keyword Literacy
dc.subject.keyword Digital culture
dc.subject.keyword Wikipedia
dc.subject.keyword Multilingüisme
dc.subject.keyword Opció lingüística
dc.subject.keyword Internet
dc.subject.keyword Informació
dc.subject.keyword Competència
dc.subject.keyword Universitat
dc.subject.keyword Estudiants
dc.subject.keyword Alfabetització
dc.subject.keyword Cultura digital
dc.subject.keyword Viquipèdia
dc.subject.keyword Multilingüismo
dc.subject.keyword Opción lingüística
dc.subject.keyword Internet
dc.subject.keyword Información
dc.subject.keyword Competencia
dc.subject.keyword Universidad
dc.subject.keyword Estudiantes
dc.subject.keyword Alfabetización
dc.subject.keyword Cultura digital
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/ES/1PE/CSO2015-64955-C4-2-R
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking