Welcome to the UPF Digital Repository

Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de «Jackie Brown» de Quentin Tarantino

Show simple item record

dc.contributor.author Pujol, Dídac
dc.date.accessioned 2017-12-13T12:08:10Z
dc.date.available 2017-12-13T12:08:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Pujol D. Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de «Jackie Brown» de Quentin Tarantino. Caplletra. Revista Internacional de Filologia. 2015;58(Primavera):235-64. DOI: 10.7203/Caplletra.58.7178
dc.identifier.issn 0214-8188
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/33472
dc.description.abstract Aquest article tracta dels models de traducció col·loquial cap al català en el cas de la versió doblada (1997), la versió subtitulada (1997) i el guió traduït (1998) de Jackie Brown (1997) de Quentin Tarantino. El nucli de l’article és l’anàlisi i la comparació de la fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic de cada traducció catalana, que s’emmarca en els models lingüístics i de traducció vigents en el període objecte d’estudi. La conclusió a la qual s’arriba és que les tres traduccions utilitzen models de llengua col·loquial diferents. El guió traduït basteix un model trencador, sobretot en qüestions de representació fonètica i en el lèxic castellà que utilitza. La versió doblada s’adequa als criteris de traducció i doblatge de TV3: d’una banda, presenta una sintaxi relativament col·loquial (menys col·loquial que la de la versió subtitulada, però no tant com la del guió traduït); i, d’altra banda, fa ús d’una morfologia estàndard que explota poc els recursos col·loquials de la llengua meta. La versió subtitulada s’acosta més a la parla col·loquial que la versió doblada, sobretot en qüestions de lèxic, àmbit en el qual utilitza molts menys castellanismes que el guió traduït.
dc.description.abstract This article deals with the models of colloquial translation into Catalan in the case of the dubbed version (1997), the subtitled version (1997) and the translated script (1998) of Quentin Tarantino’s Jackie Brown (1997). At the core of the article lies the analysis and the comparison of the phonetics, the morphology, the syntax and the lexicon of each Catalan translation, which is contextualized within the linguistic and translation models current at the time. The conclusion is that the three translations make use of different colloquial language models. The translated script constitutes a disruptive model, especially regarding phonetic representation and the Spanish lexicon deployed. The dubbed version follows TV3’s translation and dubbing criteria: on the one hand, its syntax is relatively colloquial (less colloquial than that of the subtitled version, but not so much as the translated script); on the other hand, its morphology is standard and underexploits the colloquial resources of the target language. The subtitled version is more colloquial than the dubbed one, especially as far as the lexicon is concerned, using far fewer Hispanicisms than the translated script.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Institut de Filologia Valenciana (Univ. València)
dc.relation.ispartof Caplletra. Revista Internacional de Filologia. 2015;58(Primavera):235-64. DOI: 10.7203/Caplletra.58.7178
dc.rights Tots els treballs publicats en Caplletra es troben sota una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de «Jackie Brown» de Quentin Tarantino
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.subject.keyword Traducció literària
dc.subject.keyword Traducció audiovisual
dc.subject.keyword Doblatge
dc.subject.keyword Subtitulació
dc.subject.keyword Català col·loquial
dc.subject.keyword Models de traducció col·loquial
dc.subject.keyword Literary translation
dc.subject.keyword Audio-visual translation
dc.subject.keyword Dubbing
dc.subject.keyword Subtitling
dc.subject.keyword Colloquial Catalan
dc.subject.keyword Colloquial translation models
dc.subject.keyword Quentin Tarantino
dc.subject.keyword Jackie Brown
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking