Show simple item record

dc.contributor.author Balló, Jordi
dc.date.accessioned 2017-11-23T13:58:08Z
dc.date.available 2017-11-23T13:58:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Balló J. L’Estratègia del desplaçament. Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi. 2012;29(1):9-23. DOI: 10.2436/20.3008.01.91
dc.identifier.issn 2014-0304
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/33316
dc.description.abstract La manca de recerca dificulta la ideació de nous formats a l’interior d’una mateixa institució audiovisual. Algunes experiències renovadores són fruit de la confluència entre institucions de naturalesa diferent que en creuar-se són capaces de proposar resultats renovadors, encara experimentals. Ens fixem en l’experiència del cinema exposat, confluència entre la institució museística i la cinematogràfica, que ha creat nous referents internacionals, com ara les correspondències fílmiques entre cineastes. La voluntat de visualitzar la participació dels ciutadans en els programes, com a contribuïdors actius i no com a simples consumidors, ha analitzat també l’encreuament entre les pràctiques de filmació domèstica a Internet i la televisió convencional, especialment en el camp dels debats electorals. El protagonisme de la imatge amateur en les revoltes àrabs certifica la credibilitat d’aquesta imatge precària enfront de la professional. I finalment s’analitzen les experiències d’encreuament entre la ficció a Internet i el cinema i la televisió, que està obrint noves possibilitats en les formes de produir. La conclusió: una estratègia de desplaçament i d’hibridació ajuda en aquest moment a una renovació dels formats basats en la creativitat i la recerca.
dc.description.abstract A lack of research hampers the creation of new formats within audiovisual institutions. Some innovative experiences have arisen from the convergence between institutions of different nature that by coming together generate cutting edge, experimental proposals. We focus on the “exhibited film” – resulting from the confluence of the museum and film sectors – which has created new international benchmarks, such as the filmed correspondences between filmmakers. The idea of involving citizens in programmes – making them active contributors and not simple consumers – has also played with overlapping home videos from the Internet and conventional television, especially in the field of electoral debates. Moreover, the importance of amateur footage taken during the Arab uprisings proves the credibility of this precarious image form versus that of professional footage. Finally we analyse the experiences gained from overlapping fiction created for the Internet, cinema and television, which is opening up new possibilities in production methods. To conclude, a strategy that involves movement and hybridisation is of great value in the renewal of formats based on creativity and research.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Institut d’Estudis Catalans
dc.relation.ispartof Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi. 2012;29(1):9-23.
dc.rights Llicència Creativa Commons de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title L’Estratègia del desplaçament
dc.title.alternative The Displacement strategy
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.2436/20.3008.01.91
dc.subject.keyword Nou format
dc.subject.keyword Cinema exposat
dc.subject.keyword Hibridació
dc.subject.keyword Contribuïdor
dc.subject.keyword Ficció en xarxa
dc.subject.keyword Correspondència fílmica
dc.subject.keyword New format
dc.subject.keyword Exhibited film
dc.subject.keyword Hybridisation
dc.subject.keyword Contributor
dc.subject.keyword Networking fiction
dc.subject.keyword Film correspondence
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking