Quark

 

Quark és una publicació trimestral editada per l'Observatori de la Comunicació Científica (OCC) de la Universitat Pompeu Fabra amb el patrocini de CITRAN. La principal aspiració de Quark és promoure i difondre el debat cultural sobre les relacions entre les ciències i la societat. Quark és una revista dirigida als sectors clau d'una societat on aquesta interrelació cultural s'ha de contemplar com un factor decisiu del seu propi funcionament: universitaris, científics, investigadors, metges, periodistes, sociòlegs, responsables de comunicació institucional i empresarial, persones vinculades als centres de decisió i d'opinió de la política científica i públic en general interessat per la intereacció entre ciència, medicina, cultura i comunicació.

Collections in this community

Recent Submissions

View more