Welcome to the UPF Digital Repository

L’ús de l’ordinador a l’aula en el model 1 a 1: disseny d’activitats que millorin l’autonomia dels alumnes

Show simple item record

dc.contributor.author Rubia Albert, Gemma
dc.date.accessioned 2017-07-26T11:19:48Z
dc.date.available 2017-07-26T11:19:48Z
dc.date.issued 2017-07-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/32639
dc.description Treball fi de màster de l’especialitat de Ciències naturals. Màster de Formació del professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC
dc.description Tutor: Marcel Costa
dc.description Mentora: Pilar Vals
dc.description.abstract Actualment molts dels centres educatius catalans tenen implantat el model 1 a 1, on els alumnes gaudeixen d’un ordinador portàtil personal, així com d’altres recursos digitals. En el present treball de fi de màster es busca estudiar i analitzar de quina manera treballar amb l’ordinador portàtil a l’aula de forma que l’alumne guanyi autonomia. L’objectiu és que mitjançant l’ordinador l’alumne treballi competències com és l’habilitat de cercar informació a la xarxa, i alhora apropiar-se d’aquesta informació, habilitats d’aprendre a aprendre, on l’alumne ha de ser capaç de prendre consciència del seu procés d’aprenentatge, així com a aprendre a organitzar-se, entre d’altres. Primerament es realitzarà una primera aproximació teòrica sobre l’ús de l’ordinador a l’aula, on es farà referència als diferents models, experiències i/o programes de digitalització dels centres educatius implantats al llarg de l’estat. D’altra banda, també es definirà el concepte autonomia, així com es determinaran quins aspectes la caracteritzen i cal tenir en compte quan parlem d’autonomia d’un alumne. En aquest sentit, el centre educatiu del pràcticum té implantat el model 1 a 1 pel que es va voler aprofitar aquests recursos i dissenyar la unitat didàctica del pràcticum tot tenint en compte alguns dels criteris que caracteritzen l’autonomia dels alumnes. Durant la intervenció es van dissenyar activitats en les que els alumnes havien de cercar informació de la xarxa, contrastar-la i exposar-la en petit grup, entre d’altres. En general, i tenint en compte els resultats observats, els alumnes tendeixen a visitar només una pàgina web, corresponent a la viquipèdia i tenen dificultats a l’hora d’explicar amb les seves paraules la informació trobada. No obstant, al llarg de la unitat didàctica s’ha pogut observar una millora en relació a aquestes dinàmiques de treball.
dc.description.abstract Actualmente muchos de los centros educativos catalanes tienen implantado el modelo 1 a 1, donde los alumnos disfrutan de un ordenador portátil, así como de otros recursos digitales. En el presente trabajo de fin de máster se busca estudiar y analizar de qué manera trabajar con el ordenador portátil en el aula de forma que el alumno gane autonomía. El objetivo es qué mediante el ordenador el alumno trabaje competencias como es la habilidad de buscar información en la red, y a la vez, apropiarse de esta información, habilidades de aprender a aprender, donde el alumno debe ser capaz de tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, así como a aprender a organizarse, entre otros. Primeramente, se realizará una primera aproximación teórica sobre el uso del ordenador en el aula, donde se hará referencia a los diferentes modelos, experiencias i/o programas de digitalización de los centros educativos implantados a lo largo del estado. Por otro lado, también se definirá el concepto de autonomía, así como se determinaran que aspectos la caracterizan y es necesario tener en cuenta cuando hablamos de autonomía de un alumno. En este sentido, el centro educativo del practicum tiene implantado el modelo 1 a 1 por lo que se quiso aprovechar estos recursos y diseñar la unidad didáctica del practicum teniendo en cuenta algunos de los criterios que caracterizan la autonomía de los alumnos. Durante la intervención se diseñaron actividades donde los alumnos debían buscar información en la red, contrastarla y exponerla en pequeño grupo, entre otras. En general, y teniendo en cuenta los resultados observados, los alumnos tienden a visitar solo una página web, correspondiente a la wikipedia, y tienen dificultades a la hora de explicar con sus palabras la información encontrada.No obstante, a lo largo de la unidad didáctica se ha podido observar una mejora en relación a estas dinámicas de trabajo.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Ordinadors en l'ensenyament
dc.subject.other Autonomia de l'alumne
dc.subject.other Aprenentatge
dc.title L’ús de l’ordinador a l’aula en el model 1 a 1: disseny d’activitats que millorin l’autonomia dels alumnes
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking