Welcome to the UPF Digital Repository

Distributive justice, political legitimacy, and independent financial insitutions

Show simple item record

dc.contributor.author Ferret Mas, Josep
dc.contributor.other Moreso, Josep Joan
dc.contributor.other Williams, Andrew, 1963-
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret
dc.date.accessioned 2017-09-27T01:32:20Z
dc.date.available 2017-09-27T01:32:20Z
dc.date.issued 2016-12-20
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/399031
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/27894
dc.description.abstract In the present dissertation I present a broad instrumental account of the legitimacy of independent central banks. I claim that if the right institutional design is chosen, and it protects democratic participation in several ways and promotes sorne basic distributional goals of the government, the institution of central bank independence might be legitimate, and thus the government might not weaken its own right to rule, or moral authority to crea te enforceable political obligations, when it delegates control over monetary policy to an independent agency. I also offer a sufficientarian account of the central bank's duties of distributive justice, which claims that the concern to insulate monetary policy from electoral manipulation does not require pursuing only the goal of eliminating inefficiency. The bank should, in addition, protect and promote the basic distributional values of the government. I argue that independent central banks should also protect individuals from unemployment, since monetary policy has such deep effects on employment, and they should to manage the risks generated by financia} regulations in ways that avoid jeopardizing the provision of a social mínimum, a precondition for any legitimate set of basic structural institutions. Finally, the international aspect of my dissertation explores four arguments to claim that the asymmetries between the least competitive countries and their competitors have been exacerbated by the Eurozone and cannot adequately be dealt with by relying only in intra-state solidarity.
dc.description.abstract En aquesta tesi defensa que la legitimitat de la independencia dels bancs centrals independents pot ser reconeguda per una concepció amplia de l'instrumentalisme. Si el disseny institucional és l'adequat, i protegiex la participació democriitica de diverses formes i promou els valors distributius basics del govern, la institució dels bancs centrals independents pot ser legítima, i per tant el govern no debilita el seu dret a governar, ni la seva autoritat moral per crear obligacions polítiques subjectes de ser executables, quan delega les seves funcions en una agent independent. Així mateU: presento una visió suficientarista dels deures de justicia distributiva del banc central, que sosté que la preocupació per ai"llar la política monetaria de la manipulació electoralista no requereU: perseguir com a únic objectiu la eliminació de la ineficiencia. Els bancs centrals independents han de protegir els individus de l'atur, atesa la influencia de la política monetaria en les polítiques d'ocupació, i han de gestionar els riscos generats per la regulació financera de manera que no impedeixin la provisió d'un mínim social, que és una pre-condició per a la legitimitat de qualsevol conjunt d'institucions basiques estructurals. Finalment, l'aspecte internacional de la tesi explora quatre arguments per justificar que les assimetries entre els pai"sos menys competitius i els seus competidors s'han exacerbat per la creació de l'Eurozona i no poden ser gestionades adequadament si es confia solament amb la solidaritat intra-estatal.
dc.format application/pdf
dc.format 179 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Distributive justice, political legitimacy, and independent financial insitutions
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2017-09-25T20:54:45Z
dc.subject.keyword Central banks
dc.subject.keyword Bancs centrals
dc.subject.keyword 34


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking