Welcome to the UPF Digital Repository

Privación de libertad de personas migrantes extranjeras sine permissum y sin causas penales en España y México

Show simple item record

dc.contributor.author Castilla Juárez, Karlos Artemio
dc.contributor.other Saiz Arnaiz, Alejandro
dc.contributor.other Torres Pérez, Aida
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret
dc.date.accessioned 2018-05-30T01:24:33Z
dc.date.available 2018-05-30T01:24:33Z
dc.date.issued 2016-02-23
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/385918
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/26936
dc.description.abstract La privación de libertad de personas migrantes extranjeras sine permissum y sin causas penales es una política de control migratorio que, a pesar de tener una larga historia, se ha expandido de manera creciente en todas las regiones del mundo a partir de la década de los años setenta. España y México no han sido excepción de ello y la implementan con el llamado internamiento y alojamiento, respectivamente. Al ser una medida que trasciende en la libertad personal y pone bajo cuestionamiento la eficacia de los principios de igualdad y no discriminación, en este trabajo, después de hacer un recorrido por los mitos y realidades de la migración, los elementos esenciales de la igualdad, no discriminación, derechos de extranjería y libertad personal, en los sistemas legales aplicables en cada uno de los dos países bajo análisis; se somete a escrutinio a esa política de control migratorio a fin de determinar si se puede considerar admisible dentro de los sistemas constitucionales de derechos humanos de España y México.
dc.description.abstract La privació de llibertat de persones migrants estrangeres sine permissum i sense causes penals és una política de control migratori que, tot i tenir una llarga història, s'ha expandit de manera creixent en totes les regions del món a partir de la dècada dels anys setanta. Espanya i Mèxic no han estat excepció d'això i la implementen amb l'anomenat internament i allotjament, respectivament. Com que és una mesura que transcendeix a la llibertat personal i posa sota qüestionament l'eficàcia dels principis d'igualtat i no discriminació, en aquest treball, després de fer un recorregut pels mites i realitats de la migració, els elements essencials de la igualtat, no discriminació, drets d'estrangeria i llibertat personal, en els sistemes legals aplicables en cada un dels dos països sota anàlisi; se sotmet a escrutini a aquesta política de control migratori a fi de determinar si es pot considerar admissible dins dels sistemes constitucionals de drets humans d'Espanya i Mèxic.
dc.description.abstract The detention of foreign migrants sine permissum and without criminal charges is a migration control policy that, despite having a long history, it has increasingly expanded in all regions of the world since the decade of the seventies. Spain and Mexico have been no exception to this, which has been implemented with the so called internamiento and alojamiento, respectively. As a measure that affects personal liberty and puts under question the effectiveness of the principles of equality and non-discrimination, in this dissertation, after a critical review of the myths and realities of migration, plus the essential elements of equality, nondiscrimination, rights of foreigner and personal liberty in the applicable legal systems in each of the two countries under analysis; this immigration control policy is subjected to scrutiny in order to determine whether it can be considered permissible within the constitutional human rights systems of Spain and Mexico.
dc.format application/pdf
dc.format 533 p.
dc.language.iso spa
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Privación de libertad de personas migrantes extranjeras sine permissum y sin causas penales en España y México
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2018-05-28T10:19:08Z
dc.subject.keyword Control migratorio
dc.subject.keyword España
dc.subject.keyword México
dc.subject.keyword 34


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking