Àgora UPF

 

La revista és un projecte del Consell d’Estudiants, el principal òrgan de participació estudiantil de la Universitat, un espai obert a tots els estudiants i gestionat per aquests mateixos.

Recent Submissions