Welcome to the UPF Digital Repository

El dret a la intimitat i a la pròpia imatge dels personatges amb notorietat pública : un anàlisi dels darrers 10 anys de jurisprudència de la sala primera del tribunal suprem

Show simple item record

dc.contributor.author Brau Villaró, Mireia
dc.date.accessioned 2015-04-22T10:51:36Z
dc.date.available 2015-04-22T10:51:36Z
dc.date.issued 2013-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/23456
dc.description Treball de Fi de Grau en Dret. Curs 2012-2013
dc.description Tutora: Marian Gili Saldaña
dc.description.abstract El present treball és un anàlisi de la configuració constitucional, legal, i, sobretot, jurisprudencial, dels drets a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge en relació a persones amb una determinada projecció pública./nEn primer lloc, es presenten els drets a la intimitat personal i a la pròpia imatge des del punt de vista de l’art. 18.1 de la Constitució, exposant-ne el seu objecte, contingut, i altres particularitats rellevants./nEn segon terme, s’exposa el desenvolupament legal que s’ha donat a aquests drets, centrant l’atenció en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (BOE, núm. de 14.5.1982), en la qual es tipifiquen les intromissions il·legítimes i les excepcions a aquestes, així com es regula la seva tutela judicial./nPer últim, s’efectua un anàlisi detallat dels criteris de resolució que segueix la Sala Primera del Tribunal Suprem, quan els drets a la intimitat personal i a la propia imatge d’aquests tipus de personalitats entren en col·lisió amb la llibertat d’expressió i d’informació, també garantida constitucionalment. Així mateix, es dedica un apartat al paper del Tribunal Suprem en la fixació del quantum indemnitzatori com a remei de les intromissions il·legítimes./nS’ajdunta, com a annex, una taula de les fonts jurisprudencials utilitzades per l’elaboració del treball.
dc.description.abstract This project aims to be an analysis of the configuration of rights to personal and family privacy and image in relation to people with a certain public image./nFirst, I explain the rights to personal privacy and image from the point of view of the art. 18.1 of the Constitution, exposing its object as well as its content, and other relevant characteristics./nSecond, I refer to the regulation provided for these rights, focusing on la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (BOE no. 14/05/1982 ), in which the unlawful injerences , their exceptions, and their legal remedies are typified./nFinally, I make a detailed analysis of the criteria that follows the First Chamber of the Spanish Supreme Court, when the rights to personal privacy and image of that type of celebrities come into conflict with freedom of expression and information, also constitutionally guaranteed. Also, I finish with a section where I explain the role of the Supreme Court in fixing the quantum of compensation as remedy. I add, as an appendix, a table of the sources used for the preparation of jurisprudential work.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights © Tots els drets reservats
dc.subject.other Treball de fi de grau – Curs 2012-2013
dc.subject.other Dret a la intimitat
dc.subject.other Dret a la pròpia imatge
dc.subject.other Jurisprudència constitucional – Espanya
dc.title El dret a la intimitat i a la pròpia imatge dels personatges amb notorietat pública : un anàlisi dels darrers 10 anys de jurisprudència de la sala primera del tribunal suprem
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking