Welcome to the UPF Digital Repository

Noise and air pollution from road traffic : understanding their role in blood pressure

Show simple item record

dc.contributor.author Foraster Pulido, Maria, 1984-
dc.contributor.other Künzli, Nino
dc.contributor.other Basagaña Flores, Xavier
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2017-09-24T02:04:13Z
dc.date.available 2017-09-24T02:04:13Z
dc.date.issued 2013-07-25
dc.identifier B 9646-2014
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/283470
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/22788
dc.description.abstract Epidemiological evidence is limited regarding the effects of long-term exposure to traffic-related air pollution and to traffic noise on blood pressure (BP). This thesis aims at (a) assessing the long-term co-exposure to traffic-related air pollution and traffic noise and (b) evaluating and disentangling the associations of each of these trafficrelated environmental factors on hypertension, systolic and diastolic BP in the adult population of Girona city (Catalonia, Spain). We studied the spatial correlation between annual average levels of measured nitrogen dioxide (NO2) and modeled traffic noise levels (L24h and Lnight) at 83 outdoor residential locations in Girona city. We used data from the baseline examination (years 2003-2006) of a population-based cohort corresponding to 3836 participants aged 35-84. We assigned outdoor annual average levels of NO2 and traffic noise at the participants’ postal addresses with a land-use regression model and a traffic noise model, respectively. Indoor traffic Lnight levels at the bedrooms were estimated based on the noise protection elements at home. The correlation between NO2 and traffic noise was high and city area-dependent. NO2 and indoor traffic noise showed consistent and independent associations with both BP and hypertension. In contrast, the associations for NO2 could not be disentangled from those for outdoor traffic noise. We also identified potential susceptibility groups. This thesis adds to the limited evidence showing that long-term exposure to trafficrelated air pollution and to traffic noise are associated (and independently) with both BP and hypertension. Further studies are required to confirm these results.
dc.description.abstract L’evidència epidemiològica és limitada en relació als efectes de l’exposició prolongada a la contaminació atmosfèrica i al soroll provinents del trànsit amb la pressió arterial (PA). Aquesta tesi té com a objectiu (a) explorar l’exposició conjunta a la contaminació atmosfèrica i al soroll del trànsit a llarg termini i (b) avaluar i separar les associacions de cadascun d’aquests dos factors ambientals amb la hipertensió i la pressió sistòlica i diastòlica a la població adulta de la ciutat mediterrània de Girona (Catalunya, Espanya). Vam estudiar la correlació espacial entre els nivells anuals mitjans de diòxid de nitrogen (NO2) mesurat i del soroll de trànsit modelitzat (L24h and Lnit) a l’exterior de 83 localitzacions residencials. Vam utilitzar les dades de l’exploració basal (anys 2003- 2006) d’una cohort poblacional corresponents a 3836 participants de 35 a 84 anys. Vam assignar els nivells mitjans anuals exteriors de NO2 i de soroll de trànsit a les adreces postals residencials de cada participant amb un model de regressió de l’ús del sòl i un model de soroll de trànsit, respectivament. Els nivells interiors de Lnit de trànsit als dormitoris es van derivar en base a les proteccions contra el soroll a casa. La correlació entre l’NO2 i el soroll del trànsit era elevada i depenia de l’àrea de la ciutat. Ambdós l’NO2 i el soroll del trànsit s’associaven consistent i independentment amb la hipertensió i la PA. En canvi, les associacions per l’NO2 no es podien deslligar de les del soroll de trànsit exterior. També vam identificar factors de susceptibilitat potencials. Aquesta tesi incrementa l’evidència escassa sobre que l’exposició prolongada a la contaminació atmosfèrica i al soroll del trànsit s’associen, i independentment, tant amb la PA com amb la hipertensió. Es requereixen més estudis per confirmar aquests resultats.
dc.description.abstract La evidencia epidemiológica es limitada en relación a los efectos de la exposición prolongada a la contaminación atmosférica y al ruido procedentes del tráfico con la presión arterial (PA). Esta tesis tiene como objetivo (a) explorar la exposición conjunta a la contaminación atmosférica y al ruido del tráfico a largo plazo y (b) evaluar y separar las asociaciones de cada uno de estos dos factores ambientales con la hipertensión y la presión sistólica y diastólica en la población adulta de la ciudad mediterránea de Girona (Cataluña, España). Estudiamos la correlación espacial entre los niveles anuales medios de dióxido de nitrógeno (NO2) medido y de ruido de tráfico modelizado (L24h and Lnoche) en el exterior de 83 localizaciones residenciales. Utilizamos los datos de la exploración basal (años 2003-2006) de una cohorte poblacional correspondientes a 3836 participantes de 35 a 84 años. Asignamos los niveles medios anuales exteriores de NO2 y de ruido de tráfico a las direcciones postales residenciales de cada participante con un modelo de regresión del uso del suelo y un modelo de ruido de tráfico, respectivamente. Los niveles interiores de Lnoche de tráfico en los dormitorios se derivaron en base a las protecciones contra el ruido en casa. La correlación entre el NO2 y el ruido del tráfico era elevada y dependía del área de la ciudad. Ambos el NO2 y el ruido del tráfico se asociaban consistente e independientemente con la hipertensión y la PA. En cambio, las asociaciones para el NO2 no se podían desenredar de las del ruido de tráfico exterior. También identificamos factores de susceptibilidad potenciales. Esta tesis incrementa la evidencia escasa sobre que la exposición prolongada a la contaminación atmosférica y al ruido del tráfico se asocian, e independientemente, tanto con la PA como con la hipertensión. Se requieren más estudios para confirmar estos resultados.
dc.format application/pdf
dc.format 188 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Noise and air pollution from road traffic : understanding their role in blood pressure
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2017-09-22T10:39:04Z
dc.subject.keyword Diòxid de nitrogen
dc.subject.keyword Dióxido de nitrógeno
dc.subject.keyword Nitrogen dioxide
dc.subject.keyword Contaminació de l’aire
dc.subject.keyword Contaminación del aire
dc.subject.keyword Air pollution
dc.subject.keyword Soroll
dc.subject.keyword Ruido
dc.subject.keyword Noise
dc.subject.keyword Malaltia cardiovascular
dc.subject.keyword Enfermedad cardiovascular
dc.subject.keyword Cardiovascular disease
dc.subject.keyword Hipertensió
dc.subject.keyword Hipertensión
dc.subject.keyword Hypertension
dc.subject.keyword Pressió arterial
dc.subject.keyword Presión arterial
dc.subject.keyword Blood pressure
dc.subject.keyword Tensió arterial
dc.subject.keyword Tensión arterial
dc.subject.keyword Tràfic
dc.subject.keyword Trànsit
dc.subject.keyword Tráfico
dc.subject.keyword Traffic
dc.subject.keyword 614


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking