Search Statistics for Any: 2006 Num.: 4

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Diego, Enjuto Jareño 12 13,48% 0,00
2 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 12 13,48% 0,00
3 author_keyword:Ermida Uriarte, Oscar 11 12,36% 0,00
4 author_keyword:Esteban Legarreta, Ricardo 11 12,36% 0,00
5 author_keyword:Ferrante, Vincenzo 11 12,36% 0,00
6 dateIssued_keyword:2006 11 12,36% 0,00
7 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 11 12,36% 0,00
8 author_keyword:Gala Durán, Carolina 10 11,24% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
89 100,00% 0,00