Welcome to the UPF Digital Repository

Patterns of accumulation of persistent organic pollutants in human populations

Show simple item record

dc.contributor.author Garí de Barbarà, Mercè
dc.contributor.other Grimalt Obrador, Joan
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2024-03-16T02:34:53Z
dc.date.available 2024-03-16T02:34:53Z
dc.date.issued 2014-04-02T15:26:47Z
dc.date.issued 2014-10-31T06:45:07Z
dc.date.issued 2013-04-15
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/132809
dc.identifier B 9094-2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/22204
dc.description.abstract The present research explores the levels and patterns of accumulation of a wide range of persistent organic pollutants (POPs) in the human population. It assesses two major families of POPs, namely organochlorine compounds (OCs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), and focuses on the population of Catalonia, a Mediterranean country in South-West Europe with active agricultural and industrial sectors. The research described in this study is based on a public health survey conducted by the Government of Catalonia in 2002, which included a health exam and a blood testing for 919 individuals. Gas chromatography and mass spectrometry techniques have been used to determine the concentrations of these pollutants in the serum samples. This research has customised a methodology to better detect organochlorine compounds in human serum samples. It has also contrasted the POP concentrations with a set of socio-demographic factors, with a special focus on age, sex and body mass index (BMI). And nally, it provides complementary assessments on POPs in other locations of Catalonia, including the Flix township that hosts a chemical factory; and on mercury, which is a non-organic persistent pollutant, in the infant population of the Menorca island. In essence, this research navigates in a diversity of pollutants, research methodologies and geographic conditions to explore the linkages between environmental pollution and human health.
dc.description.abstract Aquest estudi avalua els nivells i els patrons d'acumulació d'un ampli ventall de contaminants orgànics persistents (COPs) en la població humana. Comprèn dues classes de COPs, específicament els compos- tos organoclorats (OCs) i els polibromodifenil eters (PBDEs), i se centra en la població de Catalunya, un país mediterrani del sud-oest d'Europa amb uns sectors agrícola i industrial actius. La recerca descrita en aquest estudi es basa en una enquesta de salut pública duta a terme per la Generalitat de Catalunya el 2002, que va incloure en examen de salut i l'extracció d'una mostra de sang per a 919 persones. Les concentracions d'aquests contaminants en les mostres de s erum es van determinat mitjan cant t ecniques de cromatogra a de gasos i espectrometria de masses. En aquesta recerca s'ha dissenyat una metodologia específica per tal de millorar la detecció dels compostos organoclorats en mostres de sèrum humà. A més, les concentracions de COPs s'han contrastat amb una sèrie de factors sòcio-demogràfics, amb una especial atenció al sexe, l'edat i l' índex de massa corporal (IMC). Finalment, l'estudi proporciona avaluacions complementàries sobre els COPs en altres llocs de Catalunya, incloent el municipi de Flix, que acull una fàabrica de productes químics; i sobre el mercuri, un contaminant persistent inorgànic, a la població infantil de l'illa de Menorca. En resum, aquesta recerca combina una diversitat de contaminants, mètodes analítics i àrees geogrà ques per tal d'explorar l'associació entre la contaminació medioambiental i la salut humana.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Biomedicina
dc.format 255 p.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Patterns of accumulation of persistent organic pollutants in human populations
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2024-03-15T10:57:33Z
dc.subject.keyword Environmental epidemiology
dc.subject.keyword Public health
dc.subject.keyword Analytical chemistry
dc.subject.keyword Persistent organic pollutants
dc.subject.keyword POPs
dc.subject.keyword Organochlorine compounds
dc.subject.keyword OCs
dc.subject.keyword Polybrominated diphenyl ethers
dc.subject.keyword PBDEs
dc.subject.keyword Gas chromatography
dc.subject.keyword GC
dc.subject.keyword Mass spectrometry
dc.subject.keyword Epidemiologia ambiental
dc.subject.keyword Química Analítica
dc.subject.keyword Contaminants orgànics persistents
dc.subject.keyword Polibromodifenil éters
dc.subject.keyword Espectrometria de masses
dc.subject.keyword Cromatografia de gasos
dc.subject.keyword 614


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking