Welcome to the UPF Digital Repository

Audio source separation for music in low-latency and high-latency scenarios

Show simple item record

dc.contributor.author Marxer Piñón, Ricard
dc.contributor.other Serra, Xavier
dc.contributor.other Janer Mestres, Jordi
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
dc.date.accessioned 2017-09-27T01:32:18Z
dc.date.available 2017-09-27T01:32:18Z
dc.date.issued 2013-09-09
dc.identifier B. 24808-2013
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/123808
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/21164
dc.description.abstract Aquesta tesi proposa mètodes per tractar les limitacions de les tècniques existents de separació de fonts musicals en condicions de baixa i alta latència. En primer lloc, ens centrem en els mètodes amb un baix cost computacional i baixa latència. Proposem l'ús de la regularització de Tikhonov com a mètode de descomposició de l'espectre en el context de baixa latència. El comparem amb les tècniques existents en tasques d'estimació i seguiment dels tons, que són passos crucials en molts mètodes de separació. A continuació utilitzem i avaluem el mètode de descomposició de l'espectre en tasques de separació de veu cantada, baix i percussió. En segon lloc, proposem diversos mètodes d'alta latència que milloren la separació de la veu cantada, gràcies al modelatge de components específics, com la respiració i les consonants. Finalment, explorem l'ús de correlacions temporals i anotacions manuals per millorar la separació dels instruments de percussió i dels senyals musicals polifònics complexes.
dc.description.abstract Esta tesis propone métodos para tratar las limitaciones de las técnicas existentes de separación de fuentes musicales en condiciones de baja y alta latencia. En primer lugar, nos centramos en los métodos con un bajo coste computacional y baja latencia. Proponemos el uso de la regularización de Tikhonov como método de descomposición del espectro en el contexto de baja latencia. Lo comparamos con las técnicas existentes en tareas de estimación y seguimiento de los tonos, que son pasos cruciales en muchos métodos de separación. A continuación utilizamos y evaluamos el método de descomposición del espectro en tareas de separación de voz cantada, bajo y percusión. En segundo lugar, proponemos varios métodos de alta latencia que mejoran la separación de la voz cantada, gracias al modelado de componentes que a menudo no se toman en cuenta, como la respiración y las consonantes. Finalmente, exploramos el uso de correlaciones temporales y anotaciones manuales para mejorar la separación de los instrumentos de percusión y señales musicales polifónicas complejas.
dc.description.abstract This thesis proposes specific methods to address the limitations of current music source separation methods in low-latency and high-latency scenarios. First, we focus on methods with low computational cost and low latency. We propose the use of Tikhonov regularization as a method for spectrum decomposition in the low-latency context. We compare it to existing techniques in pitch estimation and tracking tasks, crucial steps in many separation methods. We then use the proposed spectrum decomposition method in low-latency separation tasks targeting singing voice, bass and drums. Second, we propose several high-latency methods that improve the separation of singing voice by modeling components that are often not accounted for, such as breathiness and consonants. Finally, we explore using temporal correlations and human annotations to enhance the separation of drums and complex polyphonic music signals.
dc.format application/pdf
dc.format 266 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Audio source separation for music in low-latency and high-latency scenarios
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2017-09-24T17:16:51Z
dc.subject.keyword Processament de senyals
dc.subject.keyword Processament d'àudio
dc.subject.keyword Processament d'àudio en temps real
dc.subject.keyword Separació de fonts
dc.subject.keyword Separació cega de fonts
dc.subject.keyword Separació de fonts de música
dc.subject.keyword Factorització no negativa de matrius
dc.subject.keyword Regularització de Tikhonov
dc.subject.keyword Descomposició espectral
dc.subject.keyword Descomposició del senyal
dc.subject.keyword Estimació de to
dc.subject.keyword Seguiment de to
dc.subject.keyword Seguiment de múltiples tons
dc.subject.keyword Reconeixement d'instruments
dc.subject.keyword Modelatge de veu cantada
dc.subject.keyword Modelatge de la percussió
dc.subject.keyword Procesamiento de señales
dc.subject.keyword Procesamiento de audio
dc.subject.keyword Procesamiento de audio en tiempo real
dc.subject.keyword Separación de fuentes
dc.subject.keyword Separación ciega de fuentes
dc.subject.keyword Separación de fuentes de música
dc.subject.keyword Factorización no negativa de matrices
dc.subject.keyword Regularización de Tikhonov
dc.subject.keyword Descomposición espectral
dc.subject.keyword Descomposición de la señal
dc.subject.keyword Estimación de tono
dc.subject.keyword Seguimiento de múltiples tonos
dc.subject.keyword Reconocimiento de instrumentos
dc.subject.keyword Modelado de voz cantada
dc.subject.keyword Modelado de percusión
dc.subject.keyword Signal processing
dc.subject.keyword Audio processing
dc.subject.keyword Real-time audio processing
dc.subject.keyword Source separation
dc.subject.keyword Music source separation
dc.subject.keyword Non-negative matrix factorization
dc.subject.keyword Tikhonov regularization
dc.subject.keyword Spectral decomposition
dc.subject.keyword Signal decomposition
dc.subject.keyword Pitch estimation
dc.subject.keyword Pitch tracking
dc.subject.keyword Multipitch tracking
dc.subject.keyword Instrument recognition
dc.subject.keyword Singing voice modeling
dc.subject.keyword Percussion modeling
dc.subject.keyword 62


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking