Welcome to the UPF Digital Repository

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària. Unitats didàctiques (Ciències Naturals)

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària. Unitats didàctiques (Ciències Naturals)

 

Treballs d'unitats didàctiques realitzades per estudiants del màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària de la UPF.

Recent Submissions

 • Lancho Expósito, Andrea (2023)
  Tal i com indica el Decret 171/2022 de la Generalitat de Catalunya, la matèria de Biomedicina és una matèria optativa anual que està especialment recomanada per a l’alumnat amb orientació cap als estudis biosanitaris. ...
 • Sánchez Vencells, Anna; Espuny Casademunt, Jaume (2020)
  Aquesta seqüència didàctica està dissenyada per dur-se a terme a una classe de 13 alumnes de l’assignatura de Biologia de 2n de Batxillerat científic de l’Institut Josep Pla (Barcelona). La seqüència es presenta en un ...
 • Busquets Masó, Martí (2020)
  El 2012 Fèlix Baumgarten va batre el rècord mundial de velocitat sense ajuda de cap motor saltant en paracaigudes des de l’estratosfera (38.969 m d’altura). En la caiguda lliure, va trencar la velocitat del so (1.224 km/h) ...
 • Reyes Negre, Cristina (2012)
  En aquest seqüència didàctica per a batxillerat es treballen els fenòmens lluminosos de la reflexió i la refracció i també es tracten paral·lelament les característiques més importants de la naturalesa de la llum. La unitat ...
 • Navarro Maestro, Pau; Cabanes Melero, Sergi (2020)
  La seqüència didàctica “Tots percebem el mateix?- Herència genètica” ha estat dissenyada per als alumnes de 1r de Batxillerat Internacional de l'Institut Moisès Broggi de Barcelona. Compren dos cicles d'aprenentatge, un ...
 • López Sánchez, Marcos; Negredo Sans, Anna (2020)
  El present treball de fi de màster té l’objectiu d’analitzar la motivació per l’aprenentatge de la química de dos grups d’alumnes de 2n d’ESO, a partir del disseny d’una intervenció educativa que posa l’alumnat al centre ...
 • Ferrer Cendra, Laura; Franc Lopera, Guillem; González Simon, Òscar (2021-09-14)
  Aquesta unitat didàctica treballa dos continguts clau de l'àmbit cientificotecnològic: el model atomicomolecular i el model estructura de les substàncies. Les activitats proposades estan ideades per a què l'alumne desenvolupi ...
 • Serra Bardenys, Gemma (2021-09-14)
  Aquesta unitat didàctica es portarà a terme amb l’alumnat del de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de cures d’auxiliar d’infermeria, en el crèdit de Cures bàsiques d’infermeria i dins la unitat didàctica de Reproducció ...
 • Rodríguez Bielsa, Catalina; Aríñez Soriano, Javier (2020)
  Els alumnes s’enfronten al llarg de la unitat didàctica a un seguit d’interrogants que es plantegen a partir de diverses converses informals que han mantingut uns altres alumnes de 1r d’ESO. En la primera conversa, un ...
 • García Bardají, Gisela; Casanova i de Casacuberta, Joan (2020)
  Aquesta unitat didàctica té com a objectiu generar aprenentatges al voltant del model atomicomolecular mitjançant diverses activitats competencials amb estratègies multinivell, el treball cooperatiu, fomentant l’auto i ...
 • Cumplido Mercader, Sergi; Pujal Montaña, Martina (2019)
  La unitat didàctica (UD) El misteri de la vida és part de la matèria de ciències naturals de 1r d’ESO i s’ha dissenyat per a implementar a l’Institut Pedraforca (L’Hospitalet de Llobregat). S’utilitzarà com a fil conductor ...
 • Prats Balado, Clàudia; Soriano i Fernández, Anna (2019)
  La present unitat didàctica titulada “Dissenyem criatures: descobrint la reproducció dels éssers vius”, tracta els continguts de la reproducció dels éssers vius, i pretén que els alumnes de 1r d’ESO, mobilitzin les seves ...
 • Puigvert Sànchez, Marina (2019)
  Aquesta Unitat Didàctica sobre les Lleis de la Dinàmica s’ha dissenyat com a part del mòdul de Física i Química II del GES2 (segon nivell del Graduat d’Educació Secundària per a adults). El contingut està plantejat per a ...
 • Escalas Trias, Clàudia; Estany Corbella, Aina (2019)
  Aquesta unitat didàctica tracta sobre la teoria de tectònica de plaques, ha estat dissenyada per un grup de 4t d’ESO de l’Institut Dr. Puigvert (Barcelona) i està programada en 4 sessions de 2 hores cada una. El context ...
 • Gran Vila, Núria; Serra Artal, Sonia (2019)
  Aquesta seqüència didàctica s’emplaça en el primer curs de Batxillerat, a l’assignatura comuna de Ciències per al món contemporani, a l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona. Es treballen continguts del bloc de Biotecnologia ...
 • Amorós, Samuel Isaak; Oliver, Elisenda; Perelló, Caterina (2019-09-20)
  “El cos sota control” és una unitat didàctica (UD) per alumnes de GES2, equivalent a 3r d’ESO, on es treballa el sistema nerviós (SN) i el sistema endocrí (SE) durant 10 sessions de 50 minuts. En les 6 primeres sessions, ...
 • Kun Masvidal, Mireia (2019-09-20)
  Aquesta seqüència didàctica és un petit estudi de cas sobre el càncer dissenyat per a l’assignatura de Biologia de 1er de Batxillerat. A partir d’un cas clínic fictici, es presenta una situació de malaltia com a context ...
 • Armengol Peyrotón, Andrea; Brañas i Casas, Raquel (2019-09-20)
  La seqüència didàctica (SD) de cicle cel·lular forma part l’optativa de Biologia I de l’especialitat de Ciències del Batxillerat a l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona, catalogat com a centre d’alta complexitat. Hem ...
 • Novell Andinvac, Pere; Ortega Moreno, Laura (2019-09-20)
  Aquesta unitat didàctica està pensada per als alumnes de 2on d’ESO de l’institut Damià Campeny de Mataró i consta de 12 sessions en les que es treballarà el tema de forces: definició i característiques de les forces, suma ...
 • Roig Font, Laura; Gómez González, Miquel (2019-09-20)
  Aquesta unitat didàctica va dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO que estiguin cursant l’assignatura optativa de Biologia i Geologia. La seqüencia didàctica es desenvolupa a través d’un encàrrec laboral fictici, que consisteix ...

View more